Công văn 4329/BCT-XNK thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT
Số hiệu: 4329/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4329/BCT-XNK
V/v thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Techcom Life Technologies Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 12, Tòa tháp SUDICO, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)
(Điện thoại: 04-37855335; Fax: 04-37855334)

 

Trả lời công văn số 707/CV-TC/2012 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH Techcom Life Technologies Việt Nam về việc nhập khẩu 15 ô tô dưới 09 chỗ ngồi chưa qua sử dụng phục vụ dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 2059/BCT-XNK ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ Công Thương gửi Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 24/2010/TT-BCT đối với hàng hóa thuộc các Dự án ODA, theo đó các mặt hàng nhập khẩu của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thuộc danh mục hàng hóa phải đăng ký nhập khẩu tự động theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 được làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan theo quy định, không phải áp dụng quy định tại Thông tư 24/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để thương nhân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, XNK (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà