Công văn 4274/BCT-XNK về quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia
Số hiệu: 4274/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4274/BCT-XNK
V/v quá cảnh gỗ có nguồn gốc từ Campuchia

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty Thary Trade Import Export Co., Ltd
(Địa chỉ: 32 Phum 7, Sang Kat Kampong Cham Srok, Kampong Cham Province, Campuchia)

 

- Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campichia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xét Đơn đề nghị cho phép quá cảnh gỗ xẻ của Công ty Thary Trade Import Export Co., Ltd, địa chỉ 32 Phum 7, Sang Kat Kampong Cham Srok, Kampong Cham Province, Campuchia và văn bản đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia số 1526 MOC/SM 2012 ngày 11 tháng 4 năm 2012,

Bộ Công Thương cho phép Công ty Thary Trade Import Export Co., Ltd quá cảnh gỗ theo các quy định sau đây:

1. Hàng quá cảnh:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Bao bì và ký mã hiệu

1.

Gỗ xoài đã qua xử lý (gỗ ván lạng)

m3

3.000

Đóng trong container

2. Cửa khẩu nhập hàng: Vĩnh Xương - Thường Phước (An Giang)

3. Cửa khẩu xuất hàng: cảng TP Hồ Chí Minh

4. Phương tiện vận chuyển: xe ô tô tải, xe container

5. Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng

- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên