Công văn 4096/BTTTT-CTS năm 2016 đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại 08 tỉnh Nhóm II
Số hiệu: 4096/BTTTT-CTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4096/BTTTT-CTS
V/v đẩy mạnh thông báo về kế hoạch ngừng phủ sóng trên các kênh THTT mặt đất tại 08 tỉnh Nhóm II

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC;
- Đài Phát thanh và truyền hình …………..

 

Để chuẩn bị cho việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc Nhóm II từ ngày 30/12/2016 theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam phê duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Đài tăng cường các hình thức thông báo về kế hoạch ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất trên các kênh truyền hình tương tự mặt đất đang phát sóng tại địa bàn 08 tỉnh thuộc Nhóm II (Phụ lục đính kèm), cụ thể:

1. Ngoài việc phát sóng các clip tuyên truyền về số hóa truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Đài Phát thanh Truyền hình đang phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự tại địa bàn 08 tỉnh (ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 0 giờ ngày 30/12/2016) phát dòng chữ chạy và bảng thông báo toàn màn hình trên các chương trình phát sóng với nội dung về:

- Ngày, giờ ngừng phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đất;

- Đnghị người xem truyền hình trang bị đầu thu truyền hình số mặt đất (STB), hoặc máy thu hình có chức năng thu truyền hình số mặt đất để chuyển sang thu xem các kênh chương trình truyền hình số mặt đất tại 08 tỉnh nêu trên;

- Số tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp thông tin số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất: 0511 1022;

- Thông tin chi tiết tại website www.sohoatruyenhinh.vn.

2. Yêu cầu tăng dần thời gian phát sóng và tần suất xuất hiện trên màn hình, kích thước dòng chữ chạy hiển thị lớn hơn thông thường, thông báo được phát liên tục vào các ngày thuộc nửa cuối tháng 12/2016 để người dân biết, chủ động chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất.

3. Sau thời điểm ngừng phát sóng kênh truyền hình tương tự mặt đất, cần tiếp tục duy trì phát sóng Bảng thông báo trong vòng 03 ngày, thông báo thời điểm ngừng phát sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự mặt đt, hướng dẫn thông tin chuyển sang thu xem truyền hình số mặt đất, số tổng đài liên hệ đngười dân nắm được thông tin.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- UBND các tỉnh Nhóm II;
- Sở TT&TT các tỉnh Nhóm II;
- Trung tâm truyền dẫn phát sóng - Đài TH Việt Nam;
- Các Cục: VT, PTTH&TTĐT;
- Trung tâm thông tin;
- Các Trung tâm tần s khu vực 1, 2, 4, 5;
- Lưu: VT, CTS,NTH.40.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

 

PHỤ LỤC

08 TỈNH THỰC HIỆN NGỪNG PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH TƯƠNG T MT ĐẤT TỪ NGÀY 30/12/2016
(đính kèm công văn số 4096/BTTTT-CTS ngày 21/11/2016)

STT

TÊN TỈNH

1.

Bc Ninh

2.

Hưng Yên

3.

Hải Dương

4.

Hà Nam

5.

Vĩnh Phúc

6.

Bình Dương

7.

Vĩnh Long

8.

Hậu Giang

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.