Công văn 3936/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Số hiệu: 3936/TTKSBT-BTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hồng Nga
Ngày ban hành: 18/09/2021 Ngày hiệu lực: 18/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3936/TTKSBT-BTN
V/v hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành ph Thủ Đức và quận, huyện;
- Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện.

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2);

Căn cứ Công văn số 3043/BCĐ-VX ngày 10/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố về việc giám sát người F0 tuân thủ cách ly tại nhà;

Căn cứ Công văn số 6065/SYT-NVY ngày 27/8/2021 của Sở Y tế về việc cập nhật gói “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5).

Theo kế hoạch dự kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly là đủ điều kiện có “Thẻ Xanh COVID”.

Trên thực tế, tại thời điểm bùng phát dịch, nhiều trường hợp người dân tự làm xét nghiệm, tự cách ly theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng chưa được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, phường, xã, thị trấn xác nhận vì nhiều lý do khác nhau. Được sự đồng ý của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố hướng dẫn như sau:

- Đối với các trường hợp tự làm xét nghiệm, tự cách ly tại nhà và được trạm y tế phường, xã, thị trấn hoặc tổ trưởng tổ dân phố/tổ nhân dân hoặc các tổ y tế chăm sóc F0 tại nhà do các trường đại học y khoa hoặc các tổ chức thiện nguyện đảm trách xác nhận là đúng thì được xem như đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà.

- Đối với các trường hợp khác (không được tổ chức hoặc cá nhân xác nhận) thì cần được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trên đây là hướng dẫn xác định người nhiễm COVID-19 tự xét nghiệm, tự cách ly tại nhà nhưng chưa được cấp giấy xác nhận. Đề nghị các đơn vị áp dụng triển khai thực hiện.

Đính kèm: Bản cam kết và xác nhận người nhiễm COVID-19 và tự cách ly tại nhà./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các tổ chức chăm sóc F0 tại nhà;
- BGĐ, SYT;
- P.NVY, SYT;
- BGĐ, TTKSBT;
- Lưu: VT, PCBTN.
(NTT, TKO-3b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Nga

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………….., ngày … tháng…năm 20….

BẢN CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TỰ CÁCH LY TẠI NHÀ

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch: ……………………..

Tôi tên: ………………………………………………………….Nam/Nữ:………………

Ngày/tháng/năm sinh: …./…./……..Số điện thoại:………………………………………

SCMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………Quốc tịch: ………………………..

Địa chỉ lưu trú: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ tự cách ly: …………………………………………………………………………..

Thời gian tự cách ly ti nhà từ ngày: ................................đến ngày: ........................

Nay tôi cam kết vào ngày …………………………….tôi tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và có kết quả dương tính, sau đó tự cách ly tại nhà, đến ngày …………………………….đã có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính (đảm bảo cách ly tối thiểu 14 ngày tính từ ngày phát hiện dương tính).

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu khai báo sai sự thật tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN
(ký, ghi rõ họ tên)