Công văn 3745/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2017 về hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học 2017-2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3745/BGDĐT-GDCTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3745/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 -2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc.

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non (GDMN), Giáo dục Tiểu học (GDTH), Giáo dục Trung học (GDTrH), Giáo dục Thường xuyên (GDTX), Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV) năm học 2017-2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. Các hoạt động

1. Đón học sinh đầu cp học

- Tổ chức các hoạt động đ đón trẻ mầm non, học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) đầu cấp học (Họp lớp giới thiệu và làm quen với thầy, cô giáo, bạn bè, tổ chức đón học sinh mới).

- Tạo điều kiện cho học sinh vào trường hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập và rèn luyện mới thông qua hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ thân thiện của bạn bè và thầy cô giáo qua các hình thức trò chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.

2. Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường

- Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường; cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; Tìm hiểu và nắm được điều lệ, quy chế nhà trường, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và hạnh kiểm, nội quy và các quy định của nhà trường.

- Tìm hiểu về các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị học tập, đồ dùng đồ chơi, vị trí phòng học, phòng bộ môn; thư viện, hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, trang phục, đ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường.

- Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách, vở, đồ dùng học tập.

3. Tìm hiểu về chương trình giáo dục

- Tổ chức tìm hiểu các hoạt động giáo dục, giúp học sinh làm quen với mục đích, yêu cầu, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp; làm quen và từng bước tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình thức dạy học môn học/hoạt động giáo dục một cách tích cực, chủ động, tự tin.

- Giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo nhằm khơi dậy sự yêu thích và hứng thú đối với môn học của các em.

4. Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ chào cờ T quốc; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi lễ theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về cảnh quan sư phạm và môi trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh...). Hướng dẫn học sinh bảo vệ môi trường.

- Tổ chức vệ sinh sạch sẽ môi trường trong trường và lớp học.

- Tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.

- Giới thiệu các loại hình, các quy định và khuyến khích học sinh tham gia hoạt động các câu lạc bộ, diễn đàn trong trường; các hoạt động Đoàn, Hội, Đội ...

II. Yêu cầu tổ chức các hoạt động

1. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, gắn với thực tế của địa phương; thực sự có tác dụng, hiệu quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học, phải tạo được niềm tin, động lực học tập cho học sinh và không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường; tránh việc tổ chức máy móc, hời hợt, qua loa hoặc nặng nề, hình thức, gây quá tải cho học sinh. Tất cả các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX xây dựng quy định về văn hóa nhà trường; xây dựng và thực hành quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

2. Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh, gắn với các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện t đầu. Phát huy vai trò dẫn dắt của học sinh lớp trên đối với việc tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể của học sinh lớp dưới.

3. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của đại diện Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương, đại diện các thế hệ học sinh của trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở/ phòng GDĐT chỉ đạo việc triển khai tổ chức các hoạt động đầu năm học ở tất cả các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX trên địa bàn. Tùy theo kế hoạch của mỗi trường, các hoạt động này có thể tổ chức ngay sau khi học sinh tựu trường hoặc trong thời gian chuẩn bị khai giảng năm học mới.

2. Thủ trưởng các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trên phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đặc điểm của địa phương và học sinh; quán triệt, phân công cụ thể cho các cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong, Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX có thể biên soạn các nội dung cần phổ biến, tìm hiu, hoạt động thành tài liệu, tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến đến học sinh và cha mẹ học sinh; đồng thời làm tài liệu để giáo viên hướng dẫn học sinh trong học tập và sinh hoạt; đưa lên website để tuyên truyền.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai đến các phòng GDĐT, các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX và cán bộ quản lý, giáo viên để thực hiện. Báo cáo kết quả gửi về Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV, GDMN hoặc GDTH hoặc Vụ GDTrH hoặc Vụ GDTX - Số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 29 tháng 9 năm 2017 (gửi kèm theo file mềm về email: vugdcthssv@moet.gov.vn, vugdmn@moet.gov.vn, vugdth@moet.gov.vn, vugdtrh@moet.gov.vn, vugdtx@moet.gov.vn).

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ tr
ưởng (để ph/hp chỉ đạo);
- TW. Đoàn TNCS H
Chí Minh (để p/h);
- Các sở GDĐT; các cơ sở GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX trực thuộc (để th/hiện);
- Các đơn vị liên quan của Bộ (để th/hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV, GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa