Công văn 3720/CATP-PV01 năm 2021 về thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo Công văn 3086/UBND-VX
Số hiệu: 3720/CATP-PV01 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Công an thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hồng Nam
Ngày ban hành: 22/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3720/CATP-PV01
Về việc thực hiện phương án giải quyết lưu thông theo Công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại Thành phố;
- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố.

Thực hiện Công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Trong đó có quy định “Giao Công an Thành phố cấp giấy đi đường (hoặc mã QRcode) cho Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo danh sách đề nghị của cơ quan đơn vị”.

Căn cứ vào các yêu cầu và chỉ đạo tại văn bản, hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng Giấy đi đường được cấp để lưu thông không đúng mục đích, đồng thời hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh và nguy cơ tử vong, gây quá tải hệ thống y tế, Công an Thành phố đề xuất phương án giải quyết như sau:

Giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với các điều kiện sau:

- Thời gian lưu thông: sáng từ 6g30 - 8g00; chiều 16g30 - 18g00. Tuyến đường lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc.

- Các trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ (ngoài khung giờ và tuyến đường) vẫn sử dụng Giấy đi đường đã cấp (trường hợp đổi ca, bị nhiễm Covid-19... thì đổi giấy). Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công việc cần lưu thông thì Công an Thành phố xem xét cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị.

- Các đơn vị gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCNV, NLĐ) đăng ký làm việc tại trụ sở về Sở Nội vụ tập hợp (theo Chỉ đạo tại Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021) và gửi về Công an Thành phố để cập nhật Danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện khai báo y tế trên phần mềm VNEID của Bộ Công an ở nhà trước khi lưu thông. Công an Thành phố thực hiện kiểm tra Thẻ ngành, thẻ nhân viên và lịch công tác (hoặc đối chiếu với Danh sách làm việc đã được cung cấp, cập nhật phần mềm).

- Yêu cầu đối với CBCNV, NLĐ phải được tiêm 02 mũi vắc xin (Theo Công văn 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021), gia đình không thuộc khu vực phong tỏa cách ly (nội dung này do Thủ trưởng đơn vị thẩm định, ký duyệt, CBCNV, NLĐ cam kết).

Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi đến các đơn vị để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố - để báo cáo;
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng BCA - để báo cáo;
- Đ/c Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng BCA - để báo cáo;
- BCĐ phòng chống Covid-19 Thành phố - để báo cáo;
- V
01 (A+B); C06; C08 - để báo cáo;
- Các đ/c Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, PV01.

GIÁM ĐỐC
Thiếu tướng Lê Hồng Nam