Công văn 3710/BGDĐT-VP năm 2016 về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Số hiệu: 3710/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Phương
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3710/BGDĐT-VP
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 ngành giáo dục và đào tạo:

I. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 08 giờ 00’, ngày 05 tháng 8 năm 2016.

II. Nội dung:

- Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 gắn với kết quả triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW. Biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của toàn ngành.

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm học 2016 - 2017.

III. Thành phần và điểm tổ chc hội nghị:

Hội nghị tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố.

1. Tại điểm cầu Bộ GDĐT:

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

- Thành phần:

+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương;

+ Lãnh đạo Bộ GDĐT, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Giám đốc các chương trình, dự án thuộc Bộ, Báo GD&TĐ, Tạp chí Giáo dục và một số trường đại học, cao đẳng.

+ Các cơ quan báo chí tại Hà Nội.

2. Điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố:

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh/thành phố.

- Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh/thành phố.

- Thành phần:

+ Bộ GDĐT mời: Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (mời dự tại điểm cầu Cần Thơ), Ban chỉ đạo Tây Nguyên (mời dự tại điểm cầu ĐăkLăk), Ban chỉ đạo Tây Bắc (mời dự tại điểm cầu Yên Bái); Cơ quan đại diện Bộ tại TP Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh) và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

- Sở GDĐT các tỉnh, thành phố: lãnh đạo Sở, các phòng ban của Sở và các phòng GDĐT Quận, huyện; các sở, ban ngành, lãnh đạo Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc tỉnh, thành phố, cơ quan báo chí tại địa phương (Do Sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh, thành phố mời dự).

IV. Chương trình hội nghị:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị;

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 và những vấn đề trọng tâm toàn ngành cần thảo luận tại hội nghị.

- Tham luận (tập trung vào thảo luận trực tiếp) của đại biểu là lãnh đạo Sở giáo dục và đào tạo, Công đoàn giáo dục tỉnh/thành phố về kết quả chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 ở địa phương.

- Phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh/thành phố về kết quả chỉ đạo triển khai đổi mới giáo dục ở địa phương.

- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên;

- Khen thưởng năm học 2015-2016;

- Bộ trưởng kết luận Hội nghị.

V. Các nội dung liên quan khác

Để Hội nghị đạt hiệu quả, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau đây:

- Giám đốc Sở GDĐT báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố bố trí thời gian dự và chủ trì Hội nghị;

- Sở GDĐT tham mưu với UBND tỉnh, thành phố mời đại biểu và in tài liệu gửi đến các đại biểu dự Hội nghị.

- Các tài liệu phục vụ hội nghị Văn phòng Bộ sẽ gửi về các điểm cầu qua Email của văn phòng các sở GDĐT, gồm:

+ Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016, phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành giáo dục và đào tạo;

+ Dự thảo Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với các bậc học;

+ Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 theo các lĩnh vực công tác của các đơn vị thuộc Bộ;

+ Danh sách các tập thể được tuyên dương khen thưởng năm học 2015-2016 (kèm theo Cờ và Bằng khen);

+ Các báo cáo tham luận.

- Hội nghị sẽ được truyền trực tuyến qua mạng Internet, đề nghị các sở GDĐT thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bố trí phòng họp có máy tính nối mạng để các cán bộ, giáo viên có thể tham dự và theo dõi Hội nghị qua mạng tại địa chỉ www.moet.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Công đoàn GDVN (để
p/h);
- Các thành viên BTC (để
t/h);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Website Bộ;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.