Công văn 3622/CT-TTHT về thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu: 3622/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3622/CT-TTHT
V/v: Thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhựa CN Phú Nhựt
Địa chỉ: 1111 Quốc Lộ 1A, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0302706200

 

Trả lời văn thư số 0112-PN ngày 12/04/2012 của Công ty về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) ; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Điều 1 và Điều 8 Chương I Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Bảo vệ môi trường qui định đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường như sau:

“Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nếu sản xuất sản phẩm nhựa từ nhựa PP, LD, HDPE, PVC, PS là chai nhựa, hũ nhựa dùng trong ngành mỹ phẩm thì các sản phẩm này thuộc đối tượng không phải chịu thuế bảo vệ môi trường.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế;
- KT2;
- Lưu: HC, TTHT
766-77235/12 Thắng

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘPTHUÊ
Trần Thị Lệ Nga