Công văn 3568/VPCP-KTN tiếp tục triển khai xây dựng nhà cao tầng trong thành phố Hà Nội
Số hiệu: 3568/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3568/VPCP-KTN
V/v tiếp tục triển khai xây dựng nhà cao tầng trong thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (công văn số 84/CV-T&T ngày 02 tháng 5 năm 2012), Công ty cổ phần Ford Thăng Long - Công ty cổ phần Taxi Hà Nội (công văn số 30/CV-BQLDA ngày 9 tháng 5 năm 2012), Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Xúc tiến đầu tư - VIPTOUR (công văn số 53/CV-TCHC ngày 02 tháng 5 năm 2012), về việc tiếp tục triển khai xây dựng nhà cao tầng trong thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đề nghị của các Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty cổ phần Ford Thăng Long - Công ty cổ phần Taxi Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Du lịch và Xúc tiến đầu tư (VIPTOUR) tại các văn bản nêu trên và giải quyết theo thẩm quyền; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổng hợp, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Cty CP Tập đoàn T&T;
- Cty CP Ford Thăng Long - Cty CP Taxi Hà Nội;
- Cty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT;
 các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5b) Nghĩa (18).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.