Công văn 3526/VPCP-KTN báo cáo việc quản lý phát triển dự án thủy điện và chỉ đạo vận hành nhà máy thủy điện
Số hiệu: 3526/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3526/VPCP-KTN
V/v báo cáo việc quản lý phát triển các dự án thủy điện và chỉ đạo vận hành các nhà máy thủy điện.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2012 kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra việc phát triển các dự án thủy điện, bao gồm cả thủy điện vừa và nhỏ, những vấn đề đặt ra hiện nay và các giải pháp khắc phục; đặc biệt cần báo cáo rõ và giải trình những ý kiến dư luận xã hội nêu ra như: phát triển thủy điện tràn lan, ồ ạt, mất nhiều rừng, gây thiếu nước hạ du,.v.v.

2. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện bảo đảm vận hành theo dòng chảy tối thiểu để giúp các địa phương cấp nước, chống hạn trong các tháng mùa khô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: TKBT, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (29).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.