Công văn 3447/CT-TTHT về chính sách thuế
Số hiệu: 3447/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3447/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Tập Đoàn Tân Thành Đô
Địa chỉ: 232 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
MST: 0302090835

 

Trả lời văn bản ngày 19/04/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 9 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Căn cứ khoản 1 Điều 10 Chương 2 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

...”

Trường hợp Công ty trụ sở tại Quận 1 TP Hồ Chí Minh (do Cục Thuế TP. HCM quản lý) có đơn vị hạch toán phụ thuộc là Chi nhánh Phụ Kiện Ô Tô tại Quận 5 TP Hồ Chí Minh; nếu Chi nhánh có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai thuế GTGT đầy đủ theo qui định có nhu cầu kê khai thuế riêng thì phải đăng ký kê khai, nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Chi nhánh được tạo mẫu hóa đơn riêng hoặc sử dụng chung mẫu hóa đơn với Công ty theo quy định, thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Điều 25 Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
849_94959/12 Pthy.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga