Công văn 3182/VPCP-QHQT triển khai nội dung hợp tác cụ thể với Hàn Quốc
Số hiệu: 3182/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Lao động, Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3182/VPCP-QHQT
V/v: Triển khai một số nội dung hợp tác cụ thể với Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét báo cáo của Bộ Ngoại giao (công văn số 792/BC-BNG-ĐBA-m ngày 02 tháng 5 năm 2012) về một số nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương cung cấp thông tin cụ thể về nội dung hợp tác phát triển Viện khoa học và công nghệ theo mô hình KIST để phía Hàn Quốc có cơ sở hỗ trợ nghiên cứu triển khai trên thực tế.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục có các biện pháp mạnh để chấn chỉnh và giảm thiểu tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tiếp tục duy trì hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lao động.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp tác, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thuê đất và triển khai xây dựng trụ sở Đại sứ quán mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, KGVX, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.