Công văn 3121/CT-TTHT về thuế suất thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 3121/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3121/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH DV Dầu Khí Những Tầm Cao Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 2 Toà Nhà Satra 58 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1
MST: 0309913855

 

Trả lời văn thư số 02/TC-2012 ngày 20/4/2012 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Mặt hàng vòng đệm khớp nối máy bơm, vòng đệm ống nối máy bơm nước (mã hàng 7318), khớp nối máy bơm nước (mã hàng 7307) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- P. Pháp Chế;
- CCT Quận 1;
- Lưu (TTHT-HC).
835-2012/ G.5

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga