Công văn 3046/UBND-DT năm 2021 về tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị
Số hiệu: 3046/UBND-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: 14/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3046/UBND-DT
V/v tạo điều kiện, hỗ trợ giải quyết lưu thông ra/vào, đi qua Thành phố đối với đoàn công tác, tổ chức, cá nhân do các tỉnh, thành phố đề nghị.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được nhiều văn bản của UBND các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác, phương tiện vận chuyển: trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; công dân đi khám, chữa bệnh, đi làm thủ tục visa tại các Đại sứ quán trên địa bàn Thành phố; công dân đến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, các Cửa khẩu quốc tế để xuất cảnh đi nước ngoài; đón công dân về địa phương lưu thông ra/vào, đi qua địa bàn Thành phố. Để giải quyết kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản trực tiếp tới Công an thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan giải quyết, hướng dẫn, hỗ trợ tạo điều kiện lưu thông thuận lợi ra/vào, đi qua địa bàn Thành phố đối với các trường hợp: các đoàn công tác, phương tiện vận chuyển: trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; công dân đi khám, chữa bệnh, đi làm thủ tục visa tại các Đại sứ quán trên địa bàn Thành phố; công dân đến Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và các Cửa khẩu quốc tế để xuất cảnh đi nước ngoài; đón công dân về địa phương theo đề nghị (bằng văn bản) của UBND các tỉnh, thành phố; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương và Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);

- Các PCT UBND TP;
- Sở chỉ huy PCD Covi
d-19 TP;
- Sở TTTT, Cổng điện tử TP;
- VPUBTP: CVP, các PCVP, TH, TKBT, KGVX, NC, ĐTthực;
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, ĐTA2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.