Công văn 2951/BYT-AIDS triển khai Chương trình điều trị Methadone tại thành phố Hà Nội
Số hiệu: 2951/BYT-AIDS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2951/BYT-AIDS
V/v triển khai Chương trình điều trị Methadone tại thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Tiếp theo công văn số 6510/BYT-AIDS ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế về việc triển khai chương trình điều trị Methadone tại thành phố Hà Nội, căn cứ Biên bản kiểm tra, đánh giá "Tiêu chuẩn cơ sở điều trị Methadone" tại cơ sở điều trị Methadone quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để cơ sở điều trị Methadone quận Đống Đa, thành phố Hà Nội được phép triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

2. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai Chương trình tại địa phương về chuyên môn, kỹ thuật cũng như công tác xét chọn bệnh nhân tham gia điều trị theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở điều trị Methadone.

- Bố trí kinh phí triển khai chương trình (nhân lực, vật lực) nhằm đảm bảo tính bền vững của Chương trình.

3. Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) sẽ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công tác tại cơ sở điều trị Methadone và cung ứng thuốc Methadone cho các cơ sở điều trị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị phối hợp cùng với Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để giải quyết.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Giám đốc Sở Y tế Tp. Hà Nội (để thực hiện);
- TTPC HIV/AIDS Tp. Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu VT, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.