Công văn 2509/BTTTT-CVT năm 2016 về quản lý thuê bao di động trả trước
Số hiệu: 2509/BTTTT-CVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/BTTTT-CVT
V/v quản lý thuê bao di động trả trước

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

 

Ngày 08 tháng 7 năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về quản lý thuê bao di động trả trước tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone và Văn phòng Chính phủ. Căn cứ đề xuất của các Bộ, cam kết của các doanh nghiệp viễn thông và tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp triển khai các nội dung sau:

1. Thực hiện việc đăng ký chính xác thông tin thuê bao mạng 4G (bao gồm cả thử nghiệm và triển khai thương mại);

2. Rà soát, xác minh, cập nhật nâng cao tính chính xác thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động của mình (qua tin nhắn và các hình thức phù hợp khác), sau một thời gian sẽ tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác hoặc không đầy đủ;

3. Rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016;

4. Việc mua bán SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có nhân viên giao dịch của doanh nghiệp viễn thông di động được tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án thực hiện, kế hoạch triển khai các nội dung trên và báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/08/2016 để Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Chính phủ và xây dựng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CVT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

 

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.