Công văn 2454/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc thú y
Số hiệu: 2454/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2454/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế suất thuế GTGT cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc thú y.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 92/CV/RB-12 ngày 02/05/2012 của Công ty TNHH Ruby về việc vướng mắc xác định thuế suất thuế GTGT cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thuốc thú y nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Ruby tại công văn nêu trên, lô hàng nguyên liệu sản xuất thuốc thú y POTASSIUM IODINE BP/USP mà công ty làm thủ tục đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất – Nhà ga Hàng hóa (SCSC) ngày 02/05/2012 (đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép nhập khẩu số 92/TY-QLT ngày 25/01/2011) có mức thuế suất thuế GTGT là 5% theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Hải quan Chi cục sân bay Tân Sơn Nhất – Nhà ga hàng hóa áp thuế suất thuế GTGT cho lô hàng là 10%. Để có cơ sở trả lời vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo căn cứ xác định thuế suất thuế GTGT cho lô hàng của Công ty tại công văn nêu trên (công văn đính kèm), Báo cáo xin gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 26/05/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.