Công văn 2396/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Van màng điều khiển bằng khí nén
Số hiệu: 2396/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2396/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Van màng điều khiển bằng khí nén

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/PTPLHCM-NV ngày 02/2/2012 và công văn số 79/PTPLHCM-NV ngày 9/3/2012 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng van màng điều khiển khí nén, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục HS của Tổ chức Hải quan Thế giới; Quy tắc 3 (a), quy tắc 6 của Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Mặt hàng van màng điều khiển khí nén và bằng tay nhập khẩu theo tờ khai số 54939/NKD01 ngày 7/12/2011 tại Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, được xác định là: “Van màng (Diaphragm Valve), bằng thép, lòng thân van được bọc bằng plastic, đường kính lưu chất đi vào và đi ra của van Æ28mm. Điều khiển bằng: Thiết bị điều khiển khí nén (Pneumatic Control Valve Model ES62) loại lò xo thường xuyên đóng; Tay van đóng mở van hình bánh xe (dùng định lượng lưu lượng, đóng mở van khi hệ thống khí điều khiển sự cố và đóng kín van khi màng van đóng không khí). Hộp công tắc điện (007 switch) để xác định vị trí đóng mở van từ xa.”, - chức năng hoạt động bằng khí nén sử dụng đóng, mở van thường xuyên; chức năng hoạt động bằng tay chủ yếu là để điều chỉnh lưu lượng và hoạt động khi việc điều khiển bằng khí nén có sự cố - phân loại theo mã số 8481.80.82.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hóa XNK – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPLHHXNK (để biết)
- Cục KTSTQ (để biết)
- Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang