Công văn 2275/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền xuất, nhập khẩu
Số hiệu: 2275/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2275/TCHQ-GSQL
V/v: DNCX thực hiện quyền XK, quyền NK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 926/HQBD-GSQL ngày 26/04/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu linh kiện sau đó xuất khẩu ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành sản phẩm của Công ty TNHH Phonak Operation Center Việt Nam là DNCX, tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục nhập khẩu linh kiện, vật tư, bán thành phẩm để bảo hành, sửa chữa:

Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo Điều 30, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu linh kiện, vật tư, bán thành phẩm để bảo hành, sửa chữa tờ khai hải quan đăng ký theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

2. Thủ tục xuất khẩu:

a) Theo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 6321/BCT-XNK ngày 29/06/2010 thì Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả những doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu không được kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Vì vậy, để ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ sửa chữa, bảo hành tại nước ngoài để kinh doanh tạm nhập - tái xuất, trên hợp đồng xuất khẩu sản phẩm phải có điều khoản bảo hành sản phẩm.

b) Khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm trên tờ khai xuất khẩu ghi rõ tên, số lượng linh kiện vật tư, bán thành phẩm xuất khẩu kèm theo sản phẩm xuất khẩu để thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành.

3. Thủ tục thanh khoản: thực hiện theo thủ tục thanh khoản đối với hàng hóa của DNCX quy định tại Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh