Công văn 2268/TCHQ-TXNK về mã số mặt hàng mặt ghế nhôm
Số hiệu: 2268/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2268/TCHQ-TXNK
V/v mã số mặt hàng mặt ghế nhôm

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tonkin
(Số 30 Bát Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2012/TK ngày 02/5/2012 của Công ty TNHH Tonkin về việc mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng mặt ghế nhôm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải HS chương 94, thì:

Mặt hàng mặt ghế nhôm thẳng, không cuộn, có mặt cắt đặc dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình thang, có các rãnh ở giữa, hai cạnh bên có chiều dài bằng nhau, được dùng trong các ghế nhôm đúc hoàn chỉnh hoặc các ghế sắt có kết cấu để có thể đặt mặt ghế lên trên, thuộc chương 94, nhóm 94.01, mã số 9401.90.99, mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).

Đề nghị Công ty TNHH Tonkin liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tonkin biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang