Công văn 2161/TCGDNN-KHTC năm 2021 về cung cấp thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Số hiệu: 2161/TCGDNN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Người ký: Đỗ Năng Khánh
Ngày ban hành: 04/10/2021 Ngày hiệu lực: 04/10/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2161/TCGDNN-KHTC
V/v cung cấp thông tin xây dựng bản đồ số phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai xây dựng Bản đồ quy hoạch theo quy định tại Điều 31 Luật Quy hoạch trước khi trình Hội đồng thẩm định, đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Triển khai cung cấp thông tin để xây dựng Bản đồ số tới tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn (bao gồm cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Trung ương quản lý) theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo.

2. Truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo địa chỉ: www.gdnn.gov.vn (mục Tài nguyên/Vụ Kế hoạch - Tài chính) để xem video hướng dẫn cung cấp thông tin trên Bản đồ.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Vụ Kế hoạch - Tài chính để được hướng dẫn (Điện thoại chuyên viên phụ trách Nguyễn Công Tùng: 0977.928.128 hoặc Lương Văn Khuê: 0915.045.771).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Năng Khánh

 

HƯỚNG DẪN

THU THẬP THÔNG TIN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GDNN 2021 - 2030, TẦM NHÌN 2045
(Kèm theo Công văn số 2161/TCGDNN-KHTC ngày 04/10/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

Lưu ý: CHỈ thực hiện cung cấp thông tin khi ĐANG Ở TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP để việc xác định tọa độ được chính xác

Bước 1: Từ điện thoại hoặc máy tính click vào link dưới đây

Bước 2. Điền thông tin

Lưu ý: Đối với cơ sở GDNN có nhiều cơ sở/phân hiệu thực hiện cung cấp thông tin theo một trong hai cách sau

- Cách 1: Thu thập từng cơ sở - số phiếu khảo sát bằng với số cơ sở và ghi rõ tên đơn vị và từng cơ sở: VD: Trường Cao Đẳng Yên Bái - Cơ sở 1

- Cách 2: Lấy thông tin bản đồ tại cơ sở chính, diện tích bằng tổng diện tích các cơ sở.

Bước 3: Lấy vị trí toạ độ, bng cách click vào biểu tượng bản đồ đến khi xuất hiện thông tin toạ độ

Bước 4: Điền thông tin diện tích, và nộp khảo sát

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Ms. Thương 0973837131/Ms. Thảo 0971399920

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.