Công văn 2136/BGTVT-ATGT năm 2022 về rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 2136/BGTVT-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2136/BGTVT-ATGT
V/v rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 26/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp ngày 02/3/2022 về rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, hoạt động của phương tiện thủy tuyến từ bờ ra đảo và hoạt động du lịch, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai Công điện số 04/CĐ-BGTVT ngày 26/2/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam ngày 26/02/2022;

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải khách, trọng tâm là phương tiện thủy chở khách từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội như: đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật sau đăng kiểm; áo phao và dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên,.. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Rà soát công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội, tập trung vào các nội dung: thực hiện các quy định về an toàn tại cảng, bến thủy nội địa, cấp phép phương tiện vào, rời cảng, bến thủy; công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm,..

- Đánh giá công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa, đặc biệt là các tuyến đường thủy nội địa ủy thác: công tác khảo sát luồng; lắp đặt báo hiệu cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm; thanh thải vật chướng ngại, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; điều tiết khống chế, đảm bảo an toàn giao thông; phương án ứng phó sự cố, phối hợp tìm kiếm, cứu nạn,...

- Đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc, bất cập (nếu có), kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông với hoạt động vận tải khách trên các tuyến vận tải từ bờ ra đảo và phục vụ du lịch, lễ hội.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 31/3/2022./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng thường trực CP Phạm Bình Minh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UB ATGT Quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TƯ (để chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ: KHCN, VT, KCHTGT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Báo GTVT, Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, ATGT (Dtt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.