Công văn 2016/BCA-C41 năm 2017 về phê duyệt Đề án số 1 thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm
Số hiệu: 2016/BCA-C41 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Quý Vương
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2016/BCA-C41
V/v phê duyệt Đề án số 1 thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 8136/VPCP-NC ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xin ý kiến phê duyệt Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” (Đề án số 1 thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm) của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Qua nghiên cứu Đề án, căn cứ vào nhiệm vụ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao trong Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Bộ Công an đã cử lãnh đạo tham gia trực tiếp trong quá trình xây dựng Đề án để hoàn thiện báo cáo Chính phủ, Bộ Công an có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thiện nội dung và phê duyệt Đề án theo quy định tại Quyết định số 199/QĐ-TTg .

2. Kính đề xuất đồng chí Trương Hòa Bình, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ bố trí bổ sung nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối ngân sách địa phương bố trí kinh phí cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương để thực hiện Đề án trên.

Bộ Công an xin trao đổi Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, C41(C42).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương