Công văn 1944/CQLĐBI-TC năm 2017 về bàn giao tài sản hạ tầng đường bộ điều chuyển cho địa phương quản lý
Số hiệu: 1944/CQLĐBI-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý đường bộ I Người ký: Trần Hưng Hà
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ I

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1944/CQLĐBI-TC
V/v bàn giao tài sản hạ tầng đường bộ điều chuyển cho địa phương quản lý.

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quyết định số: 1345/QĐ-BTC ngày 18/7/2017 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số: 4998/TCĐBVN-TC ngày 15/8/2017 về việc bàn giao Trạm thu phí Lường Mẹt - QL1A địa chỉ: xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý, sử dụng.

Để thực hiện công tác bàn giao, Cục Quản lý đường bộ I đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh liên hệ và phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I để bố trí, sắp xếp lịch giao nhận tài sản. Thời gian bàn giao dự kiến trong tháng 9/2017.

Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý đường bộ I, Số 4 - Phố Thành Công - Quận Ba Đình - Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Ng. Ngọc Sơn (để chỉ đạo);
- Phòng QLBTĐB (để t/hiện);
- Chi cục QLĐBI.5 (để t/hiện);
- C
ông ty CP ĐB 240 (để phi hợp);
- Lưu: VT, TC.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hưng Hà

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.