Công văn 19/TCT-CS năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
Số hiệu: 19/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 19/TCT-CS
V/v: Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (Đường số 10, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 184A/CV-CĐL14 ngày 12/11/2014 của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng về việc khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT thì:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Tại công văn số 184A/CV-CĐL14 nêu trên, Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng trình bày như sau: năm 2011, Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh - trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh - trúng thầu và ủy quyền cho Chi nhánh là Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng (trụ sở tại TP. Đà Nẵng) thực hiện gói thầu Cơ và Điện cho dự án Banyantree Resort ở Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư là Công ty TNHH Laguna Việt Nam). Đây là dự án Chủ đầu tư được miễn thuế nhập khẩu thiết bị, Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng phải thực hiện việc nhập khẩu thiết bị với hồ sơ nhập khẩu (Hợp đồng ngoại và Tờ khai hải quan) đứng tên Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ miễn thuế nhập khẩu; Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã thực hiện mở LC nhập khẩu, thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thực hiện việc nộp thuế GTGT nhập khẩu đều trích từ tài khoản tiền gửi và tiền vay của Công ty; Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không khấu trừ thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ hướng dẫn và theo trình bày của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng nêu trên, về nguyên tắc thuế GTGT đầu vào khâu nhập khẩu được căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh đã không kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của dự án Banyantree mà Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng đã nộp, đồng thời số thuế GTGT đầu vào này phục vụ cho dự án chịu thuế GTGT của Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng thì đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng chấp nhận cho Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu nêu trên. Công ty cổ phần Kỹ nghệ lạnh và Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai, nộp thuế GTGT tại đơn vị.

Công văn này thay thế cho công văn số 3316/TCT-CS ngày 15/8/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cơ điện lạnh Đà Nẵng được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Vụ PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Xem nội dung VB