Công văn 1710/GSQL-GQ4 năm 2016 vướng mắc về C/O
Số hiệu: 1710/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1710/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số TEV/AD16-046 ngày 18/11/2016 của Công ty TNHH TOA Electronics Việt Nam vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D.

Liên quan đến vướng mắc về chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa quá cảnh qua một nước không thành viên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/2/2013 hướng dẫn cụ thể các chứng từ cần phải nộp cho cơ quan hải quan khi hàng hóa được vận chuyển quá cảnh qua một nước trung gian. Theo đó, trường hợp hàng hóa được quá cảnh qua Hongkong, người khai hải quan có thể nộp xác nhận của hãng tàu về việc hàng hóa vận chuyển nguyên trạng, hoặc nộp vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container và số chì khớp giữa vận đơn và phiếu giao hàng. Theo đó, quá trình vận chuyển được xác định đáp ứng quy định về vận chuyển trực tiếp tại Điều 8, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT.

2. Về vướng mắc liên quan đến khai báo tên phương tiện vận chuyển trên C/O: do hàng hóa được vận chuyển làm nhiều chặng, tên tàu vận chuyển của chặng xuất phát từ nước xuất khẩu đến nước trung gian phải được khai báo trên C/O. Trường hợp tên tàu khai báo trên C/O là tên tàu ở chặng từ nước xuất khẩu đến nước trung gian, khác với tên tàu vận chuyển chặng từ nước trung gian đến nước nhập khẩu thể hiện trên vận đơn, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ trên giải trình của doanh nghiệp và các chứng từ chứng minh để xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TOA (Tầng 3, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Hà Nội) (thay t/I);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Công văn 887/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O Ban hành: 08/02/2013 | Cập nhật: 20/02/2013