Công văn 1697/BYT-QLD năm 2022 về mua bán thuốc điều trị Covid-19
Số hiệu: 1697/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 04/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1697/BYT-QLD
V/v Mua bán thuốc điều trị Covid-19

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
- Cục An toàn thực phẩm;
- Cục Quản lý môi trường y tế
- Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế;
- Vụ Kế hoạch - Tài Chính;
- Vụ Hợp tác quốc tế.

(sau đây gọi tắt là Đơn vị)

Bộ Y tế nhận được văn bản số 213/ANCTNB-BCA ngày 20/01/2022 của Bộ Công an trong đó có nội dung: “đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng (Cục Quản lý Dược, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế...) phối hợp với Bộ, ngành liên quan chủ động kiểm soát những vấn đề phức tạp phát sinh trong việc mua bán tự do thuốc điều trị Covid-19 nói chung và thuốc Molnupiravir nói riêng, qua đó phát hiện hoạt động đầu cơ găm hàng, tăng giá thuốc nhằm trục lợi, đồng thời trao đi Bộ Công an để phối hợp xử lý ”.

Liên quan đến nội dung Bộ Công an đề cập nêu trên, thời gian vừa qua các đơn vị chức năng của Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều hoạt động thanh kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sử dụng trong phòng, điều trị Covid-19 như thuốc, thực phẩm chức năng, khẩu trang, nước sát khuẩn, trang thiết bị y tế... Để chủ động và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ Y tế cũng như công tác phối hợp với Bộ, ngành liên quan kiểm soát những vấn đề phức tạp phát sinh trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên, đặc biệt là việc mua bán các loại thuốc điều trị Covid-19, các mặt hàng có nhu cầu nhiều trong phòng chống dịch bệnh; Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định.

2. Giám sát chặt chẽ diễn biến, thông tin thị trường đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng phòng chống dịch bệnh Covid 19 để chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến nhằm trục lợi và có các biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

3. Trường hợp phát hiện những bất cập, sai phạm không thuộc phạm vi quản lý hoặc có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải chuyển ngay thông tin và các tài liệu liên quan cho các cơ quan chức năng biết và phối hợp xử lý.

Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ Công thương (để p/h);
- B
trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Lưu: VT, QLD (V.N).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.