Công văn 1677/BKHĐT-TH về đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu: 1677/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/BKHĐT-TH
V/v đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vn NSNN năm 2022

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07/03/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 236/QĐ-TTg và số 12/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và cho danh mục dự án thuộc ngành quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội (đợt 2), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến nay chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 khẩn trương thực hiện giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các dự án khởi công mới, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, gửi báo cáo và nhập phương án phân bổ chi tiết trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công (đối với danh mục nhiệm vụ; chương trình, dự án thuộc bí mật nhà nước, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước) trước ngày 23/3/2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ theo quy định tại Luật Đầu tư công.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để phối hợp xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ KH&ĐT: các Vụ QPAN, KCHT&ĐT, KHGDTN&MT, LĐVX, KTNN, KTCN, TCTT, KTĐPLT;
- Lưu: VT, Vụ T
H.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN
(Lưu hành nội bộ)

Đơn vị: Triệu đng

TT

Bộ, ngành, địa phương

Gửi Eoffice

 

TNG S

 

A

Như nơi nhận

 

B

Các bộ, địa phương

 

 

Bộ, ngành

 

1

Văn phòng Quốc hội

 

2

Văn phòng Trung ương Đảng

 

3

Văn phòng Chính phủ

 

4

Tòa án nhân dân tối cao

 

5

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

6

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

7

Bộ Quốc phòng

 

8

Bô Công an

 

9

Bộ Ngoại giao

 

10

Bộ Tư pháp

 

11

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

12

Bộ Tài chính

 

13

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

14

Bộ Công thương

 

15

Bộ Giao thông vận tải

 

16

Bộ Xây dựng

 

17

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

18

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

19

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

20

Bộ Y tế

 

21

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

22

Bộ Nội vụ

 

23

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

24

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

25

Thanh tra Chính phủ

 

26

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

27

Ủy ban dân tộc

 

28

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

29

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

30

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

31

Thông tấn xã Việt Nam

 

32

Đài tiếng nói Việt Nam

 

33

Đài Truyền hình Việt Nam

 

34

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 

35

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 

36

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

37

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

38

Hội nông dân Việt Nam

 

39

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

40

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

41

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

42

Ngân hàng Chính sách xã hội

 

43

Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

44

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

45

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

46

Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam

 

47

Hội Nhà báo Việt Nam

 

48

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

49

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

 

50

Hội Nhà văn Việt Nam

 

51

Hội Luật gia Việt Nam

 

 

Địa phương (UBND, Sở KH&ĐT)

 

 

Min núi phía Bắc

 

1

Hà Giang

 

2

Tuyên Quang

 

3

Cao Bằng

 

4

Lạng Sơn

 

5

Lào Cai

 

6

Yên Bái

 

7

Thái Nguyên

 

8

Bc Kạn

 

9

Phú Thọ

 

10

Bắc Giang

 

11

Hòa Bình

 

12

Sơn La

 

13

Lai Châu

 

14

Điện Biên

 

 

Đồng bng sông Hồng

 

15

Thành phố Hà Nội

 

16

Thành phố Hải Phòng

 

17

Qung Ninh

 

18

Hải Dương

 

19

Hưng Yên

 

20

Vĩnh Phúc

 

21

Bắc Ninh

 

22

Hà Nam

 

23

Nam Định

 

24

Ninh Bình

 

25

Thái Bình

 

 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

 

26

Thanh Hóa

 

27

Nghệ An

 

28

Hà Tĩnh

 

29

Qung Bình

 

30

Quảng Trị

 

31

Thừa Thiên Huế

 

32

Thành phố Đà Nng

 

33

Quảng Nam

 

34

Qung Ngãi

 

35

Bình Định

 

36

Phú Yên

 

37

Khánh Hòa

 

38

Ninh Thuận

 

39

Bình Thuận

 

 

Tây Nguyên

 

40

Đắk Lắk

 

41

Đắk Nông

 

42

Gia Lai

 

43

Kon Tum

 

44

Lâm Đồng

 

 

Đông Nam Bộ

 

45

Thành phố Hồ Chí Minh

 

46

Đồng Nai

 

47

Bình Dương

 

48

Bình Phước

 

49

Tây Ninh

 

50

Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

Đng bằng sông Cửu Long

 

51

Long An

 

52

Tiền Giang

 

53

Bến Tre

 

54

Trà Vinh

 

55

Vĩnh Long

 

56

Thành phố Cần Thơ

 

57

Hậu Giang

 

58

Sóc Trăng

 

59

An Giang

 

60

Đồng Tháp

 

61

Kiên Giang

 

62

Bạc Liêu

 

63

Cà Mau

 

C

Các đơn vị thuộc Bộ

1

1

Lãnh đạo Bộ

 

2

Cục Phát triển HTX

 

3

Vụ THKTQD

 

4

Vụ KTĐP&LT

 

5

Vụ LĐVX

 

6

Vụ KHGDTNMT

 

7

Vụ QPAN

 

8

Vụ KTNN

 

9

Vụ KTCN

 

10

Vụ KCHT&ĐT

 

11

Vụ TCTT

 

12

Vụ KTĐN

 

13

Trung tâm tin học