Công văn 1642/QLCT-P2 năm 2016 về thay đổi, bổ sung tên công ty thương mại trong Quyết định 3584/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép mạ
Số hiệu: 1642/QLCT-P2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý cạnh tranh Người ký: Nguyễn Phương Nam
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B CÔNG THƯƠNG
CC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1642/QLCT-P2
V/v thay đổi, bổ sung tên công ty thương mại trong Quyết định 3584/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp CBPG tạm thời đối với mặt hàng thép mạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Liên quan đến việc bổ sung công ty thương mại xuất khẩu mặt hàng thép mạ thuộc đối tượng áp thuế chống bán phá giá vào Việt Nam theo Quyết định 3584/QĐ-BCT (Quyết định 3584) ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép mạ (tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh xin gửi các thông tin thay đổi, bổ sung như sau:

Đối với tên công ty sản xuất Tianjin Haigang Steel Sheet tại Mục 4.1.1 Thông báo kèm Quyết định 3584:

- Thay đổi tên công ty sản xuất thành Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd

- Bổ sung tên các công ty thương mại theo đề nghị của công ty Tianjin Haigang Steel Coil Co., Ltd vào Mục 4.1.1 như sau:

STT

Tên công ty thương mại

1

Hangzhou Ciec International Co.,Ltd

2

Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited

3

Singapore (Cogeneration) Steel Pte Ltd

4

Sumec International Technology Co.,Ltd

5

Win Faith Trading Limited

6

Rich Fortune Int'l Industrial Limited

7

China-Base Resources Ningbo Ltd.

8

Chengtong International Limited

9

China Chengtong International Co.,Ltd

10

Sino Commodities International Pte.Ltd

11

Zhejiang Materials Industry International Co.,Ltd

12

Arsen International (HK) Limited

2. Đi vi công ty sản xuất Posco của Hàn Quốc tại Mục 4.2.1 của Thông báo kèm Quyết định 3584:

- B sung tên công ty thương mại Samsung C&T Corporation (tên viết tắt: “Samsung C&T”) là công ty thương mại của công ty sản xuất Posco tại Mục 4.2.1.

- Đổi tên công ty thương mại của Posco tại Mục 4.2.1 là Daewoo International Corporation thành Posco Daewoo Corporation (tên viết tắt: “Posco Daewoo”).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, P2 (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Phương Nam

 

4. Thuế chống bán phá giá tạm thời

Căn cứ kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của nước ngoài như sau:

4.1. Đối với hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông)

4.1.1. Thuế suất dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác với Cơ quan điều tra

(Nội dung xem tại văn bản)

Xem nội dung VB
4. Thuế chống bán phá giá tạm thời

Căn cứ kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra, Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu của nước ngoài như sau:
...
4.2. Đối với hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc

4.2.1. Thuế suất dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác với Cơ quan điều tra

(Xem nội dung tại văn bản)

Xem nội dung VB