Công văn 1628/STNMT-KHTH thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố
Số hiệu: 1628/STNMT-KHTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Hậu
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/STNMT-KHTH
V/v Các trường hp đã thực hiện dự án đầu tư xây dng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, ngày 21/12/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 4888/STNMT-KHTH đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, báo cáo các trường hợp đã thực hiện dự án đầu tư xây dng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn; Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15/01/2011.

Tuy nhiên đến thời hạn nêu trên chỉ có 10 quận, huyện báo cáo là: Cầu Giấy, Đống Đa, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Phúc Thọ, Mê Linh, Chương Mỹ, Đan Phượng, Thạch Thất.

Ngày 20/3/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 880/STNMT-KHTH đôn đốc các quận, huyện, thị xã báo cáo nội dung trên; Thời hạn báo cáo trước ngày 31/3/2012.

Tuy nhiên đến thời hạn trên chỉ có thêm 07 quận, huyện, thị xã nộp báo cáo: Sơn Tây, Quốc Oai, Mỹ Đức, Gia Lâm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hai Bà Trưng; Còn lại 12 quận, huyện sau chưa có báo cáo: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên, Thường Tín, Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, ng Hòa, Hoài Đức, Ba Vì.

Sau khi tổng hợp số liệu của 17 quận, huyện, thị xã đã có báo cáo, có 508 trường hợp đã và đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 800 ha (có Phụ lục kèm theo); Trong đó:

- Các quận, huyện, thị xã có nhiều công trình xây dựng chưa hoàn thành thủ tục về đất: Quốc Oai (98 công trình); Sơn Tây (93 công trình); cầu Giấy (75 công trình); Thạch Thất (59 công trình); Mỹ Đức (56 công trình); Phúc Thọ (43 công trình); Hà Đông (35 công trình); Gia Lâm (17 công trình).

- Các quận, huyện không có hoặc ít công trình xây dựng chưa hoàn hành thủ tục về đất: Hai Bà Trưng và Từ Liêm (không có); Thanh Oai (02 công trình); Đống Đa (03 công trình); Thanh Trì (03 công trình); Mê Linh (08 công trình).

- Về nguồn gốc đất: 508 trường hợp có nguồn gốc sử đụng đất chủ yếu tập trung vào các loại sau:

+ Đất công do UBND cấp xã, phường quản lý;

+ Đất nông nghiệp do UBND cấp xã, phường, các hợp tác xã và các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng;

+ Đất do các tổ chức quản lý, sử dụng;

+ Đất tự thỏa thuận với các hộ gia đình, cá nhân.

Theo báo cáo của 17 quận, huyện, thị xã, 508 trường hợp đã và đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố phần lớn là các công trình phục vụ mục đích công cộng tại địa phương. Việc các địa phương tiến hành xây dựng các công trình công cộng là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh tại địa phương.

Tuy nhiên việc các quận, huyện, thị xã tự ý đầu tư xây dựng công trình khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất là vi phạm pháp luật đất đai và các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng; gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến quy hoạch kiến trúc của địa phương, đồng thời dễ phát sinh khiếu kiện phức tạp kéo dài.

Vì vậy, để đảm bảo hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chấm dứt việc đu tư xây dựng công trình khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy định;

- Tiếp tục rà soát, đối với những công trình xây dựng chưa hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng theo quy đnh, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương liên hệ với các S, Ngành chức năng của Thành phố để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục theo quy định;

Trên đây là tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường theo báo cáo của UBND các quận, huyện, thị xã đối với các trường hợp đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố.

Kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết đnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo);
-
Đc Vũ Hng Khanh - Phó Chủ tịch UBND Thành phố (đ báo cáo);
-
Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Hậu

 


DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐÃ VÀ ĐANG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHƯNG CHƯA LÀM THỦ TỤC VỀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Stt

TT

Tên công trình

Địa điểm

Diện tích(m2)

Nguồn gốc đt

Hồ sơ pháp lý

Ghi chú

 

I

Quận Cầu Giấy

 

 

 

 

 

1

1

Nhà họp tổ dân phố số 47 phường Mai Dịch

Phường Mai Dịch

 

Đất của bệnh viện 19-8

 

 

2

2

Nhà họp tổ dân phố số 48 phường Mai Dịch

Phường Mai Dịch

 

Đất của bệnh viện 19-9

 

 

3

3

Nhà họp tổ dân phố số 46 phường Mai Dịch

Phường Mai Dịch

 

Đất của trường Đại học thương mại

 

 

4

4

Nhà họp tổ dân phố số 16 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

5

5

Trạm y tế phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

6

6

Nhà họp tổ dân phố số 1 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

Đã XD xong công trình

7

7

Nhà họp tổ dân phố số 7 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

8

8

Nhà họp tổ dân phố số 45 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

Đã XD xong công trình

9

9

Nhà họp tổ dân phố số 46 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

10

10

Nhà họp tổ dân phố số 40 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

11

11

Nhà họp tổ dân phố số 17b phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

12

12

Nhà họp tổ dân phố số 13 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

13

13

Nhà họp tổ dân phố số 34 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

14

14

Nhà họp tổ dân phố số 33 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

15

15

Nhà văn hóa phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

16

16

Sân chơi xóm Tăng

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

17

17

Nhà họp tổ dân phố số 36 phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

 

 

18

18

Nhà họp tổ dân phố số 20A phường Quan Hoa

Phường Quan Hoa

 

Đất công cộng

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật s 2028/QĐ-UB

 

19

19

Nhà họp t dân phố số 54 phường Nghĩa Tân

Phường Nghĩa Tân

30.0

Đt công khu tập th Viện E

 

Đã XD xong công trình

20

20

Nhà họp t dân phố s 40 phường Nghĩa Tân

Phường Nghĩa Tân

60.2

Đất công

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND quận

Đã XD xong công trình

21

21

Nhà họp tổ dân phố s 59 phường Nghĩa Tân

Phường Nghĩa Tân

42.3

Đất công

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật ca UBND quận

Đã XD xong công trình

22

22

Nhà họp tổ dân phố số 53 phường Nghĩa Tân

Phường Nghĩa Tân

54.8

Đất công

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND quận

Đã XD xong công trình

23

23

Nhà họp tổ dân phố số 34, 35 phưng Nghĩa Tân

Phưòng Nghĩa Tân

109.0

Đất công

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND quận

Đã XD xong công trình

24

24

Câu lạc bộ, nhà văn hóa khu vực Bắc Nghĩa Tân

Phường Nghĩa Tân

110.0

Đất công

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND quận

Đã XD xong công trình

25

25

Nhà họp tổ dân phố t 60 phường Dịch Vọng

Phường Dịch Vọng

20.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

26

26

Nhà họp khu dân cư DF phường Dịch Vọng

Phường Dịch Vọng

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

27

27

Nhà họp t dân ph t 59 phường Dch Vọng

Phường Dch Vọng

20.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

28

28

Sân chơi tổ 26, 26A, 28 phường Dịch Vọng

Phường Dịch Vọng

1806.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

29

29

Sân chơi tổ 32, 33

Phường Dịch Vọng

2405.0

Đt công

 

Đã XD xong công trình

30

30

Trạm y tế phường Dịch Vọng Hu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đt công

 

Đã XD xong công trình

31

31

Nhà họp tổ dân phố 41 phường Dịch Vọng Hu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

32

32

Nhà họp tổ dân phố 49 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đt công

 

Đã XD xong công trình

33

33

Nhà họp tổ dân phố 57 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

34

34

Nhà họp tổ dân phố 54 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

35

35

Nhà họp

Phưng Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

 

36

36

Chợ tại tổ 53

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD công trình HTX Dịch Vọng là chủ đầu tư

37

37

Trụ s tạm HTX Dịch Vọng

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD công trình HTX Dịch Vọng là chủ đầu tư

38

38

Khu đất để tang vật của Công an phường cũ

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

Nhận bàn giao từ quận năm 2005

Hiện cho thuê

39

39

Trụ s UBND phường cũ

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

Nhận bàn giao từ quận năm 2006

 

40

40

Trụ sn phòng ngõ 175 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất chưa sử dụng

 

Đã XD xong công trình

41

41

Nhà họp tổ dân phố 58 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

42

42

Nhà họp tổ dân phố 51 phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hậu

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

43

43

Nhà ăn công an phường Dịch Vọng Hậu

Phường Dịch Vọng Hu

 

Đất chưa sử dụng

 

Đã XD xong công trình

44

44

Trụ sở UBND phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

45

45

Nhà văn hóa tổ 28 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

46

46

Nhà văn hóa tổ 10 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

47

47

Nhà văn hóa t 30, 31 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

48

48

Trạm y tế phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

49

49

Khu liên hiệp thể thao Trung Kính Thượng

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đang XD công trình

50

50

Nhà họp tại t 10, 38, 59 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

51

51

Nhà họp tại tổ 11 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

52

52

Nhà họp tại tổ 26, 40, 41 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

Đang XD công trình

53

53

Nhà họp tại tổ 17 phường Trung Hòa

Phường Trung Hòa

 

Đất công

 

 

54

54

Nhà họp tổ dân phố số 47 phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô

 

Đất giãn dân

 

Đã XD xong công trình

55

55

Nhà họp tổ dân phố số 34 phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô

 

Đất quân đội bàn giao

 

Đã XD xong công trình

56

56

Trụ sở đội y tế phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô

 

Đất cơ quan

 

Đã XD xong công trình

57

57

Trạm y tế phường Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô

 

Đt cơ quan

 

Đã XD xong công trình

58

58

Sân chơi

Phường Nghĩa Đô

 

Đất ao

 

Đang XD công trình

59

59

Trường mầm non Nghĩa Đô

Phường Nghĩa Đô

 

Đất cơ quan

 

Đã XD xong công trình

60

60

Nhà họp tổ dân phố số 01 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

61

61

Nhà họp t dân ph số 05 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

62

62

Nhà họp t dân phố số 12 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

63

63

Nhà họp tổ dân phố số 18 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

64

64

Nhà họp K83

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

65

65

Nhà họp tổ dân phố số 36 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

66

66

Nhà họp tổ dân ph số 40 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đt công

 

Đã XD xong công trình

67

67

Nhà họp tổ dân phố số 42 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

68

68

Nhà họp t dân phố số 44 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

69

69

Nhà họp tổ dân phố số 46 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

70

70

Nhà họp tổ dân ph s 48 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

71

71

Nhà họp tổ dân phố số 50 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

72

72

Nhà họp tổ dân phố số 54 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

73

73

Nhà họp tổ dân phố số 56 phường Yên Hòa

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đang XD công trình

74

74

Nhà văn hóa phường

Phường Yên Hòa

 

Đt công

 

Đã XD xong công trình

75

75

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Phường Yên Hòa

 

Đất công

 

Đang XD công trình

 

II

Quận Đống Đa

 

 

 

 

 

76

1

Trường tiểu học Phương Liên

Phường Phương Liên

4365.0

Đất do các hộ gia đình đang s dụng làm nhà

Quyết định phê duyệt dự án đầu từ số 3915a/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND quận

Đang XD công trình

1

2

Nhà văn hóa quận Đống Đa

Phường Quang Trung, Trung Liệt

6500.0

Đất do Tổng công ty Vật tư nông nghiệp bàn giao cho quận

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4859/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND quận

Đang XD công trình

77

3

Trường mầm non phường Láng Thượng

Phường Láng Thượng

2000.0

Đất do HTX Thương mại dịch vụ Láng Thượng quản lý, sử dụng

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4585/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND quận

Đang XD công trình

 

III

Huyện Thanh Trì

 

 

 

 

 

78

1

Chợ xã Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ

 

Đất nông nghiệp do UBND xã qun ]ý

Quyết định phê duyệt dự án

Đang XD công trình

79

2

Nhà văn hóa thôn Nhị Châu

Xã Liên Ninh

 

Đất nông nghiệp do UBND xã qun lý

Bản vẽ ch giới đường đỏ do huyện cp

Đã XD xong công trình

80

3

Nhà văn hóa thôn Yên Ngưu

Xã Tam Hiệp

 

Đất chuyên dùng do UBND xã qun lý

Quyết định phê duyệt dự án

Đã XD xong công trình

 

IV

Huyện Mê Linh

 

 

 

 

 

81

1

Trường mầm non thôn Tráng Việt

Xã Tráng Việt

 

Đất ở của 02 hộ gia đình, cá nhân

Văn bn thỏa thuận đổi đất của UBND xã với các hộ dân

Chưa tr đất cho 2 hộ dân, đã XD công trình

82

2

Đường trong khu n cư

Thị trn Chi Đông

 

Đất ở của 08 hộ gia đình, cá nhân

Văn bn thỏa thuận đổi đất của chính quyền thôn với các hộ dân

Chưa tr đất cho 2 hộ dân, đã XD công trình

83

3

Trường mầm non thôn Khê Ngoại

Xã Văn Khê

 

Đất ao do UBND xã quản lý

Quyết định phê duyệt địa điểm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đã XD xong công trình

84

4

Trường tiểu học Văn Khê C

Xã Văn Khê

 

Đất do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

85

5

Nhà văn hóa t dân phố số 4, 7, 8

Thị trấn Quang Minh

 

Đt do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

86

6

Trường mầm non thôn Cư An

xã Tam Đồng

 

Đt do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

87

7

Trường mầm non thôn Tân Châu

Xã Chu Phan

 

Đất đo UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

88

8

Trường tiu học B

Xã Chu Phan

 

Đất chuyên dùng do UBND xã qun lý

 

Đã XD xong công trình

 

V

Huyện Thanh Oai

 

 

 

 

 

89

1

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành ph

Thị trấn Kim Bài

100000.0

Đất nông nghiệp

Báo cáo chấp thuận địa điểm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thông báo thu hi đất

Đang XD công trình

90

2

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cm tp trung

xã Bình Minh

46400.0

Đất trồng lúa, đất thủy lợi

 

Đang XD công trình

 

VI

Huyện Phúc Thọ

 

 

 

 

 

91

1

Trạm biến áp thôn Phù Long

Xã Long Xuyên

80.0

Đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật s 1481/QĐ-UBND ngày 24/11/2007 của UBND huyện

Đã XD xong công trình

92

2

Trạm biến áp thôn Bảo Vệ

Long Xuyên

85.0

Đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật s 10/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của UBND huyện

Đã XD xong công trình

93

3

Điểm tập kết rác thôn Phù Long

Long Xuyên

180.0

Đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân

 

Đã XD xong công trình

94

4

Nhà văn hóa cụm 01

Xã Vân Hà

 

 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đã XD xong công trình

95

5

Nhà văn hóa cụm 02

Xã Tích Giang

730.0

Đất lúa

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 142/QĐ-UBND ngày 14/5/2008

Đã XD xong công trình

96

6

Nhà văn hóa cụm 13

Xã Tích Giang

685.0

Đất lúa

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư s 130/QĐ-UBND ngày 14/5/2008

Đã XD xong công trình

97

7

Nhà văn hóa cụm 1

Xã Sen Chiểu

456.0

Đất công

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 60/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND xã

Đã XD xong công trình

98

8

Nhà văn hóa cụm 6

Xã Sen Chiểu

500.0

Đt công

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư s 55/QĐ-UBND ngày 8/5/2008 của UBND xã

Đã XD xong công trình

99

9

Nhà văn hóa cụm 8

Sen Chiểu

300.0

Đất công

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 10/QĐ-UBND ngày 6/8/2008 của UBND xã

Đã XD xong công trình

100

10

Nhà văn hóa cụm 14

Xã Sen Chiu

500.0

Đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư s 17/QĐ-UBND ngày 8/5/2008 của UBND xã

Đã XD xong công trình

101

11

Nhà văn hóa cụm 13

Xã Sen Chiu

287.0

Đất công

Quyết định phê duyệt số 48/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND xã

Đã XD xong công trình

102

12

Trạm y tế trung tâm

Xã Sen Chiu

2078.0

Đất công

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3642/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND huyện

Đang XD công trình

103

13

Trường mầm non cụm 9

Xã Sen Chiu

900.0

Đất công

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 846/QĐ-UBND ngày 8/4/2011 của UBND huyện

Đang XD công trình

104

14

Bãi tập kết rác thôn Sen Chiều

Xã Sen Chiu

400.0

Đất công

 

Đang XD công trình

105

15

Bãi tập kết thôn Thanh Chiểu

Xã Sen Chiểu

400.0

Đất công

 

Đang XD công trình

106

16

Chợ và kiốt Ngọc Tảo

Xã Sen Chiểu

2481.2

Đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân và UBND xã quản lý

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đã XD xong công trình

107

17

Nhà văn hóa cụm 1

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

108

18

Nhà văn hóa cụm 2

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

109

19

Nhà văn hóa cụm 4

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

110

20

Nhà văn hóa cụm 5

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

111

21

Nhà văn hóa cụm 6

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

112

22

Nhà văn hóa cụm 7

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

113

23

Nhà văn hóa cụm 8

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

114

24

Nhà văn hóa cụm 9

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

115

25

Trường Mầm Non

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Hồ sơ thiết kế

Đã XD xong công trình

116

26

Dự án đường vào đền và chùa Hát Môn

Xã Hát Môn

 

Đất công ích

Quyết định phê duyệt dự án

Đã XD xong công trình

117

27

Trường mầm non Xuân Đoài

Xã Xuân Phú

 

 

Quyết định phê duyệt dự án

Đã XD xong công trình

118

28

Trường mầm non thôn An Phú

Xã Xuân Phú

 

Đất trồng lúa

Quyết định phê duyệt dự án

Đã XD xong công trình

119

29

Đường Phụng Thượng - Hương Ngải

Xã Phụng Thượng

 

Đất nông nghiệp

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2699/QĐ-UBND

Đang XD công trình

120

30

Trường THCS Phụng Thượng

Xã Phụng Thượng

 

Đất nông nghiệp

 

Đang XD công trình

121

31

Trường mầm non thôn Nam

Xã Phụng Thượng

 

Đất nông nghiệp

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2699/QĐ-UBND

Đã XD xong công trình

122

32

Đường giao thông nội đồng Đồng Nhàn - Đồi Cây

Xã Thọ Lộc

15019.5

Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi

 

Đang XD công trình

123

33

Nâng cấp, mở rộng đường trục qua trụ sở UBND xã Thọ Lộc

Xã Thọ Lộc

13960.6

Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi

 

Đang XD công trình

124

34

Trường mầm non trung tâm (giai đoạn 2)

Xã Thọ Lộc

7100.0

Đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật s 2314/QĐ-UBND của UBND huyện

Đang XD công trình

125

35

Cải tạo, m rộng nghĩa trang liệt sỹ

Xã Thọ Lộc

 

 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư s 253/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND huyện

Đang XD công trình

126

36

Nghĩa trang nhân dân thôn Thượng Lộc, thôn Trung Nam Lộc, thôn Dum

Xã Thọ Lộc

19000.0

 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 252/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của UBND huyn

Đang XD công trình

127

37

Nhà văn hóa thôn Trang Nam Lộc

Xã Thọ Lộc

260.0

Đất nông nghiệp

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật s 08/QĐ-UBND của UBND xã

Đã XD xong công trình

128

38

Nhà trẻ 2 nhóm thôn Mỹ Giang

Trạch Mỹ Lộc

543.0

Đất nông nghiệp

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đã XD xong công trình

129

39

Trường mầm non xã

Xã Trạch Mỹ Lộc

3854.0

Đất nông nghiệp

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đang XD công trình

130

40

Nhà văn hóa thôn Tế Giáp

Xã Thanh Đa

380.0

Đt do UBND xã quản

 

Đã XD xong công trình

131

41

Trường mầm non thôn Tế Giáp

Thanh Đa

536.0

Đt do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

132

42

Nhà văn hóa thôn Đường Hồng

Xã Thanh Đa

360.0

Đất do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

133

43

Trường mầm non Phú An

Xã Thanh Đa

800.0

Đất đổi cho hộ gia đình

 

Đã XD xong công trình

 

VII

Huyện Chương Mỹ

 

 

 

 

 

134

1

Bê tông hóa trục đường thôn 2

Xã Đông Phương Yên

370.0

Đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân

Quyết đnh phê duyệt dự án s 2227/QĐ-UBND ngày 24/6/2010 của UBND huyện

Đã XD xong công trình

135

2

Nhà đa năng trường tiểu học

Xã Đông Phương Yên

310.0

Đất nông nghiệp đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân

Quyết định phê duyệt dự án s 4390/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của UBND huyện

Đang XD công trình

136

3

Lớp học 3 trường mầm non

Văn Võ

1377.0

Đất ao cá Bác Hồ

 

Đã XD xong công trình

137

4

Nhà điều trị trạm y tế xã

Văn Võ

1653.0

Đất kho thủ mô

 

Đã XD xong công trình

 

VIII

Huyện Đan Phượng

 

 

 

 

 

138

1

Nhà văn hóa Phùng Hưng

Trị trấn Phùng

1225.7

Đt nông nghiệp giao theo Ngh định s 64

 

Đã XD xong công trình

139

2

Trạm y tế Phùng Hưng

Trị trấn Phùng

860.1

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định s 64

 

Đã XD xong công trình

140

3

Đường Phùng Hưng nối Quốc l 32

Trị trấn Phùng

2590.5

Đt nông nghiệp giao theo Nghị định s 64 và đt ở

 

Đã XD xong công trình

141

4

Đường Đan Phượng đi Khu liên hiệp thể thao

xã Đan Phượng

1406.3

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64, đất ở và đất ở

 

Đã XD xong công trình

142

5

Trường mầm non cụm 1+2

Xã Hạ Mỗ

1933.0

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định s 64 và đt nông nghiệp do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

143

6

Trụ sở UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

5710.0

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định s 64 và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

144

7

Đường nghĩa trang thôn Thượng Trì

Xã Liên Hồng

3185.0

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64

 

Đã XD xong công trình

145

8

Đường Địch Trung đi đê cổ Thượng

Xã Phương Đình

571.0

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64

 

Đã XD xong công trình

146

9

Đường Chợ Địch đi đê Cổ Hạ

xã Phương Đình

132.0

Đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64

 

Đã XD xong công trình

147

10

Trường mầm non

Xã Song Phượng

3159.0

Đất nông nghiệp do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

148

11

Nhà văn hóa thôn

Xã Thượng Mỗ

1901.0

Đất nông nghiệp do UBND xã quản lý và đất chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

 

IX

Huyn Thạch Thất

 

 

 

 

 

149

1

Trường mầm non Đồng Mý

Thôn 6-Kim Quan

1000.0

Đất công ích giao khoán cho hộ gia đình

 

Đã XD xong công trình

150

2

Đường Kim Quan - Cần Kiệm

Kim Quan

298.0

Đất giao theo NĐ 64-CP

 

Đã XD xong công trình

151

3

Nhà văn hoá thôn 1

Thôn 1-Kim Quan

215.0

Đất nhà trẻ mu giáo không s dụng

 

Đã XD xong công trình

152

4

Nhà văn hoá thôn 5

Thôn 5-Kim Quan

250.0

Đất công ích không sử dụng

 

Đã XD xong công trình

153

5

Nhà văn hóa thôn 84

Thôn 84-Kim Quan

166.0

Đất giãn cư trường THPT Thạch Thất

 

Đã XD xong công trình

154

6

Mương dọc làng nghề Hữu Bằng-Phùng Xá-Dị Nậu

Dị Nậu

4555.0

Đất giao theo NĐ 64-CP

Quyết định s 966/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND huyện

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 23/9/2005 của UBND huyện

Đã XD xong công trình

155

7

Đường giao thông từ cầu sắt (xóm Đạo) đi xóm Hoà Bình

Cần Kiệm

 

Đất nông nghiệp và đất ở

 

Đã XD xong công trình

156

8

Trường mầm non Đồng Óc

Cẩm Yên

4093.0

Nguồn gốc: đất nông nghiệp giao theo NĐ 64- CP

Hồ sơ bn vẽ thi công, kết quả thẩm định thiết kế, bn vẽ thi công, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình, dự toán, hồ sơ chỉ định thầu, trích lục bn đồ, hồ sơ thanh quyết toán

Đã XD xong công trình

157

9

Mở rộng trụ s UBND xã

Cẩm Yên

1080.0

Nguồn gốc: đất nông nghiệp giao theo NĐ 64- CP

Hồ sơ bản vẽ thi công, kết quả thẩm định thiết kế, bản vẽ thi công, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình, dự toán, hồ sơ ch định thầu, trích lục bản đồ, hồ sơ thanh quyết toán

Đã XD xong công trình

158

10

Bãi rác khu vực Yên Lỗ, Kinh Đạ, Cẩm Bào

Cẩm Yên

3244.0

Nguồn gốc: đt nông nghiệp giao theo NĐ 64- CP

Hồ sơ bản vẽ thi công, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình, văn bản chấp thuận điều kiện chuẩn bị đầu tư xây đựng

Đã XD xong công trình

159

11

Cải tạo nâng cấp đường giao thông

Cẩm Yên

 

Nguồn gc: đt nông nghiệp giao theo NĐ 64- CP

Hồ sơ bản vẽ thi công, kết qu thẩm tra thiết kế, bản vẽ thi công, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình, dự toán. H sơ chi định thầu, trích lục bản đồ địa chính

Đã XD xong công trình

160

12

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường thôn xã Đồng Trúc-Ngọc Liệp

Đồng Trúc

5461.3

Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, chưa sử dụng

Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngay 02/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất Hợp đồng kinh tế kỹ thuật

Đã XD xong công trình

161

13

Đường xóm 6 gốc gạo

Phùng Xá

480.9

Nguồn gốc: đất nông nghiệp giao theo NĐ 64- CP

Đất do UBND xã quản

 

Đã XD xong công trình

162

14

Nhà văn hoá thôn 3

Phùng Xá

516.7

Đất do UBND xã quản lý

 

Đã XD xong công trình

163

15

Trạm bơm tiêu Cần Kiệm

Cần Kiệm

337.0

Đất nông nghiệp

Số 1999/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND huyện Thạch Thất

Đã XD xong công trình

164

16

Trạm bơm tiêu Phùng Xá

Phùng Xá

182.3

Đất nông nghiệp

Số 2000/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND huyện Thạch Thất

Đã XD xong công trình

165

17

Trạm bơm tiêu Hương Ngải

Hương Ngải

125.0

Đất nông nghiệp

Số 3326/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND huyện Thạch Thất

Đã XD xong công trình

166

18

Cống tiêu Nẻ Ô

Hạ Bằng

212.0

Đất nông nghiệp

Số 1059/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND huyện Thạch Tht

Đã XD xong công trình

167

19

Cải tạo, nâng cấp đê Tả Tích (lý trình từ K6+00-K16+500)

Thạch Thất

6719.0

Đất nông nghiệp

Số 489/QĐ-KH&ĐT ngày 31/8/2010 của S Kế hoạch và Đầu tư

Đã XD xong công trình

168

20

Nâng cấp cải tạo đường và cầu qua kênh tiêu trạm bơm Lại Thượng 0

Lại Thượng

50.0

Đt ở nông thôn

Số 3823/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 của UBND huyện Thch Thất

Đã XD xong công trình

169

21

Nâng cấp ci tạo vai Đồng Vặng kết hợp giao thông thủy lợi

Hương Ngải

689.0

Đất nông nghiệp

Số 3575/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND huyện Thạch Thất

Đã XD xong công trình

170

22

Trường mầm non thôn Phú Nghĩa

Phú Kim

1400.0

Đất công ích do UBND xã quản lý

Số 2119/QĐ-UBND ngày 02/6/2010 của UBND huyện Thạch Thất

Số 4693/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 của UBND huyện Thch Thất

Số 4851/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 của UBND  huyện Thạch Thất

Số 5163/QĐ-UBND ngày 4/10/2010 của UBND huyện Thạch Thất

Số 410/TB-BQL ngày 6/10/2010 của Ban QLĐTXD

Số 412/TB-BQL ngày 6/10/2010 của Ban QLĐTXD

Đã XD xong công trình

171

23

Nhà văn hoá thôn Rộc Đoài

Đại Đồng

576.0

Đất sân kho hợp tác xã

Số 1745/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Đã XD xong công trình

172

24

Nhà văn hoá thôn Đình Rối

Đại Đồng

1201.0

Đất nuôi trồng thủy sản

Số 1750/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Tht phê duyệt kế hoạch đầu tư

Đã XD xong công trình

173

25

Nhà văn hóa thôn Lươn ngoài

Đại Đồng

500.0

Đất nuôi trồng thủy sản

Số 1752/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Đã XD xong công trình

174

26

Nhà hoá thôn Hương Lam

Đại Đồng

841.0

Là đất ông Khuất Quang Thiện đang sử dụng

Số 1747/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Biên bản thoả thuận đổi đất ngày 01/01/2008

Đã XD xong công trình

175

27

Nhà văn hóa thôn Tây Trong

Đại Đồng

296.0

Là đất ông Khuất Đình Văn đang sử dụng

Số 1749/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Biên bản thỏa thuận đi đất ngày 05/8/2008

Đã XD xong công trình

176

28

Nhà văn hóa thôn Hàn Chùa

Đại Đồng

304.0

Là đất bà Đinh Thị Thu, ông Kiều Văn Ninh đang sử dụng và đất do UBND xã quản lý

Số 1751/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Biên bản thỏa thuận đổi đất ngày 06/8/2009 và ngày 10/7/2008

Đã XD xong công trình

177

29

Nhà văn hoá thôn Lươn Trong

Đại Đồng

434.0

Là đất ông Kiều Cung, Kiu Minh Hiệp, Kiều Thị Tuân đang sử dụng

Số 1748/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Biên bản thỏa thuận đổi đất ngày 04/9/2008

Đã XD xong công trình

178

30

Nhà văn hoá thôn Đồng cầu

Đại Đồng

433.0

Là đất ông Vũ Đình Khang đang s dụng

Số 1753/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất phê duyệt kế hoạch đầu tư

Biên bn thỏa thuận đổi đất ngày 30/10/2008

Đã XD xong công trình

179

31

Trường tiểu học Chàng Sơn

Chàng Sơn

10000.0

Đất chuyên trồng lúa nước

Quyết định duyệt báo cáo đầu tư ngày 01/3/2007 của UBND huyện

Quyết định phê duyệt thiết kế - xây dựng ngày 28/7/2007

Số 6962/QĐ-UBND của UBND huyện Thạch Thất ngày 04/10/201 về phê duyệt quyết toán công trình

Đã XD xong công trình

180

32

Trường THCS Chàng Sơn

Chàng Sơn

7000.0

Đất chuyên trồng lúa nước

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 395a ngày 04/2/2008

Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật bản v thi công công trình số 04 ngày 10/2/2008

Phê duyệt quyết toán công trình số 884 ngày 25/3/2010

Đã XD xong công trình

181

33

Trường mầm non thôn 1, thôn 4

Chàng Sơn

1900.0

Đất chuyên dùng

Số 1805/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

số 4719/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND huyện Thạch Thất về quyết toán công trình

Đã XD xong công trình

182

34

Nhà Văn hoá thôn 2

Chàng Sơn

200.0

Đất chuyên dùng

Số 318/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

số 05/QĐ-UBND ngày 06/8/2008 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt thiết kế dự toán

S 5230/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt dự toán công trình

Đã XD xong công trình

183

35

Đường giao thông thôn 1, thôn 6, thôn 7

Chàng Sơn

 

Đất ở, đất công ích của UBND xã quản lý

3043/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo đường giao thông liên thôn xã Chàng Sơn

số 4191/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND huyện Thạch Thất về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu đường giao thông liên xã

số 1279/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt ch chương đầu tư và kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Số 5785/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND huyện Thạch Thất về vic phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu cải tạo và nâng cấp đường giao thông nông thôn, thôn 7

Đã XD xong công trình

184

36

Chùa thôn Thái Hoà

Thôn Thái Hoà xã Bình Phú

213.0

Hộ gia đình sử dụng

 

Đã XD xong công trình

185

37

Nhà tr thôn Thái Hoà

Thôn Thái Hoà xã Binh Phú

228.0

Hộ gia đình sử dụng

 

Đã XD xong công trình

186

38

Chùa thôn Phú Hoà

Thôn Phú Hòa xã Binh Phú

365.0

Hộ gia đình sử dụng

 

Đã XD xong công trình

187

39

Đình thôn Phú Hoà

Thôn Phú Hòa xã Bình P

146.0

Hộ gia đình sử dụng

 

Đã XD xong công trình

188

40

Công ty cổ phần và phát triển đô thị ánh Dương

Xã Tiến Xuân

351558.6

Đất nông nghiệp

Quyết định số 569, ngày 13/3/2008 của UBND tnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

189

41

Khu biệt thự nhà vuờn công ty TNHH An Lạc

Xã Tiến Xuân

545645.0

Đt nông nghiệp

Quyết định số 1671, ngày 30/7/2008 của UBND tnh Hoà Bình về vic phê duyệt dự án

Đang XD công trình

190

42

Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hoà Bình

Xã Tiến Xuân

105150.8

Đất nông nghiệp

Quyết định số 828, ngày 11/4/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

191

43

Công ty TNHH BMC

Xã Tiến Xuân

84391.1

Đất nông nghiệp

Quyết định số 379, ngày 28/2/2008 của UBND tnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

192

44

Công ty TNHH thương mại Thiên Hưng

Xã Tiến Xuân

12090.9

Đt nông nghiệp

Quyết định số 969, ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

193

45

Công ty TNHH thương mại tuổi trẻ

Xã Tiến Xuân

11718.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 970, ngày 5/5/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

194

46

Công ty cổ phần Licogi13

Xã Tiến Xuân

38228.3

Đất nông nghiệp

Quyết định số 551, ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

195

47

Trường Đại Học Hoà Bình

Xã Tiến Xuân

607100.7

Đất nông nghiệp

Quyết đnh số 526, ngày 04/3/2008 của UBND tnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

196

48

Công ty TNHH một thành viên SuDiCo

Xã Tiến Xuân

11157.3

Đất nông nghiệp

Quyết định số 1462, ngày 8/7/2008 của UBND tnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

197

49

Công ty Trường Giang

Xã Tiến Xuân

224151.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 643, ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

198

50

Khu biệt thự nhà vưn, ngh dưỡng sinh thái VN

Xã Tiến Xuân

380000.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 276, ngày 5/2/2008 của UBND tnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

199

51

Khu dân cư Đại Xuân

Xã Tiến Xuân

338279.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 1042, ngày 9/5/2008 của UBND tnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

200

52

Khu đô thị sinh thái lũng xuân

Xã Tiến Xuân

1990800.0

Đất nông nghiệp

Quyết định s 414, ngày 29/2/2008 của UBND tnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

201

53

Khu đô thị sinh thái Việt Hà

Xã Tiến Xuân

975900.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 1045, ngày 9/5/2008 của UBND tnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

202

54

Khu đô thị cao cấp

Xã Tiến Xuân

206000.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 1040, ngày 9/5/2008 của UBND tnh Hoà Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

203

55

Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng đô thị

Xã Tiến Xuân

13562.6

Đất nông nghiệp

Quyết định s 1037, ngày , 9/5/2008 của UBND tnh Hòa Bình v việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

204

56

Khu biệt thự nhà vườn núi voi

Tiến Xuân

787500.0

Đất nông nghiệp

Quyết định số 393, ngày 28/2/2008 của UBND tnh Hòa Bình về việc phê duyệt dự án

Đang XD công trình

205

57

Trường mầm non trung tâm xã

Yên Bình

1000.0

Đất sân bóng thôn Hiện trạng: Đt sân bóng+ trường mm non

Quyết định số 3061/QĐ-UBND, ngày 3/9/2009 của UBND huyện v phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Đã XD xong công trình

206

58

Truờng mầm non thôn lụa

Yên Bình

500.0

Đất sân kho hợp tác xã

Quyết định số 3060/QĐ-UBND, ngày 3/9/2009 của UBND huyện v phê duyệt kết qu chỉ định thầu

Đã XD xong công trình

207

59

Trường mầm non thôn Thạch Bình

Yên Bình

200.0

Đất sân kho hợp tác xã Hiện trạng: Đt sân kho+ trường mầm non

Quyết định số 2237, ngày 23/7/2009 của UBND huyện phê duyệt kể hoạch đấu thầu công trình

Đã XD xong công trình

 

X

Thị xã Sơn Tây

 

 

 

 

 

208

1

Nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Tĩnh

Lê Lợi

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

209

2

Nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Ninh

Lê Lợi

 

Đất do UBND phường qun lý

 

Đã XD xong công trình

210

3

Nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Thái

Lê Lợi

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

211

4

Nhà văn hóa tổ dân phố Hậu Bình

Lê Lợi

 

Đất do UBND phường quản

 

Đã XD xong công trình

212

5

Nhà văn hóa tổ dân phTrưng Vương

Lê Lợi

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

213

6

Nhà văn hóa khu ph

Xuân Khanh

 

Đất nhận chuyển giao từ nhà máy Z551

Quyết định giao đất để xây dựng nhà văn hóa của UBND Thị xã, Trích lục bn đồ

Đã XD xong công trình

214

7

Nhà văn hóa khu phố 2

Xuân Khanh

 

Đất do UBND phường quản lý

Trích lục bản đồ

Đă XĐ xong công trình

215

8

Nhà văn hóa khu phố 5

Xuân Khanh

 

Đất lâm nghiệp thuộc Trung tâm Bò và đồng cỏ Ba Vì

Biên bản bàn giao giữa Trung tâm và UBND phường

Đã XD xong công trình

216

9

Nhà văn hóa khu phố 6

Xuân Khanh

 

Đất thuộc Công ty Khí cụ điện 1

Biên bn bàn giao giữa Công ty và UBND phường; Trích lục thửa đất

Đã XD xong công trình

217

10

Nhà văn hóa khu phố 7

Xuân Khanh

 

Đất thuộc Công ty Khí cụ điện 1

Biên bản bàn giao giữa Công ty và UBND phường; Trích lục thửa đất

Đã XD xong công trình

218

11

Nhà văn hóa khu phố 8

Xuân Khanh

 

Đất do UBND phường quản lý

Trích lục thửa đất

Đã XD xong công trình

219

12

Trạm y tế phường

Xuân Khanh

 

Đất do UBND phường quản lý

Trích lục thửa đất

Đã XD xong công trình

220

13

Trường Trung Học

C Đông

 

Đt do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

221

14

Trường Tiểu học

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

222

15

Truờng Mầm non thôn Đồng Trạng

C Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết đnh đầu tư xây dng

Đã XD xong công trình

223

16

Trường Mầm non thôn Ngọc Kiên

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

224

17

Kênh mương HTX La Thành

C Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

225

18

Nhà văn hóa thôn Cổ Liễn

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

226

19

Nhà văn hóa thôn Phúc Lộc

C Đông

 

Đất đo UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

227

20

Nhà văn hóa thôn Đồng Trạng

C Đông

 

Đất do UBND phường quản lý ;

Quyết định đầu tư xây dng

Đã XD xong công trình

228

21

Nhà văn hóa thôn La Gián

C Đông

 

Đt do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

229

22

Nhà văn hóa thôn Trại Hồ

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

230

23

Nhà văn hóa thôn Triều Đông

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

231

24

Nhà văn hóa thôn Ngọc Kiên

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

232

25

Nhà văn hóa thôn Đại Trung

C Đông

 

Đất do UBND phường qun lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

233

26

Nhà văn hóa thôn Ngõ Bắc

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

234

27

Nhà văn hóa thôn Trung Lạc

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết.định .đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

235

28

Nhà văn hóa thôn Vĩnh Lộc

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

236

29

Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

237

30

Nhà văn hóa thôn Trại Láng

Cổ Đông

 

Đất do UBND phường qun lý

Quyết định đầu tư xây dựng

Đã XD xong công trình

238

31

Nhà văn hóa thôn Nhân Lý

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

239

32

Nhà văn hóa xóm Bướm

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

240

33

Nhà văn hóa thôn Kỳ Sơn

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

241

34

Nhà văn hóa xóm Chm

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

242

35

Nhà văn hóa thôn Lễ Khê

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

243

36

Nhà văn hóa thôn Vãn Khê

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

244

37

Nhà văn hóa thôn Xuân Khanh

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

245

38

Nhà văn hóa thôn Tam Sơn

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

246

39

Nhà văn hóa xóm Đùm

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

247

40

Nhà văn hóa KTT Z175

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

248

41

Nhà văn hóa khu C151

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

249

42

Nhà văn hóa KTTZ175

Xuân Sơn

 

Đất do UBND phường quản lý

Quyết định đầu tư xây dựng của UBND Thị xã

Đã XD xong công trình

267

60

18 nhà văn hóa của 18 thôn

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

268

61

Trụ sở UBND Xã

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

269

62

Trạm y tế

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

272

65

03 truờng Mầm non của 03 thôn

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

273

66

Trường Tiểu học.

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

274

67

Trường Trung học cơ sở

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

275

68

Chợ

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

276

69

Nghĩa trang liệt sỹ

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

 

279

72

03 Nghĩa trang nhân dân của 03 thôn

Sơn Đông

 

Đất do UBND phường quản lý

 

 

280

73

Các công trình phụ trợ trường Tiểu học Trần Phú

Ngô Quyền

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

281

74

Các công trình phụ trợ trường Trung học cơ sở

Ngô Quyền

 

Đất do UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

282

75

Xây dựng tuyến đường nối giao thông thuộc dự án Tiu khu nhà ở Đồi Dền

Trung Sơn Trầm

 

Hộ gia đình cá nhân quản lý

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 14/3/2009 của UBND Thành phố

 

283

76

Mở rộng Học viện Biên phòng

Sơn Lộc

 

Hộ gia đình cá nhân quản lý

 

 

284

77

Đường xóm Đồi Đậu đi thôn Vân Gia

 

 

Hộ gia đình cá nhân + UBND phường quản lý

Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND Thành phố Sơn Tây

Đã XD xong công trình

285

78

Nhà văn hóa Phú Nhi 1

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

286

79

Nhà văn hóa Phú Nhi 2

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thut của UBND th xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

287

80

Nhà văn hóa Phú Nhi 3

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thut của UBND th xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

288

81

Nhà văn hóa Hồng Hậu

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thut của UBND th xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

289

82

Nhà văn hóa Yên Thịnh

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

290

83

Nhà văn hóa Phố Hàng

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

291

84

Nhà văn hóa Phủ Mai

Phú Thịnh

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

292

85

Trường mầm non

Viên Sơn A

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

293

86

Trường mầm non

Viên Sơn B

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

294

87

Nhà văn hóa 1 Phù Sa

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

295

88

Nhà văn hóa 2 Phù Sa

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

 

Đã XD xong công trình

296

89

Nhà văn hóa 1 Tiền Huân

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

297

90

Nhà văn hóa 2 Tiền Huân

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

298

91

Nhà văn hóa 3 Tiền Huân

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

299

92

Nhà văn hóa La Thành

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

300

93

Nhà văn hóa Thiều Xuân

Viên Sơn

 

UBND phường quản lý

Báo cáo kinh tế kỹ thuật của UBND thị xã phê duyệt

Đã XD xong công trình

 

XI

Huyện Quốc Oai

 

 

 

 

 

301

1

Hệ thống trạm bơm tiêu Liệp Mai 1

Ngọc Liệp

19,422.8

Đất lúa

Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 và 1631/QĐ-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tnh Hà Tây

Đã XD xong công trình

302

2

Nâng cấp cầu Thông

Liệp Tuyết

1206.3

Đất lúa

Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 và 1589/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

303

3

Hồ cha nước Đồng Bồ

Đông Xuân

82000.0

Đất lúa, đt rừng phòng hộ và đt th

Quyết định số 5367/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 và 250/QĐ-UBND ngày 17/01/2010 của UBND Thành phố

Đang XD công trình

304

4

Nâng cấp, cải tạo bờ hữu sông Tích

Đông Yên, Hòa Thạch

40000.0

Đất lúa

Quyết định số 184/QĐ-KHĐT ngày 04/5/2010 và 569/QĐ- KHĐT ngày 22/10/2010 của S KHĐT

Đang XD công trình

305

5

Đường 421B

Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Cấn Hữu, Đông Yên, Nghĩa Hương

83957.3

Đt lúa và đất thổ

Quyết định số 1356/QĐ-UBND và 2651/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây; Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 ca UBND Thành ph

Đã XD xong công trình

306

6

Trường tiểu học thôn Đĩnh Tú

Cấn Hữu

1800.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

307

7

Trường tiểu học thôn Cấn Hạ

Cấn Hữu

1300.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

308

8

Trường tiểu học thôn Thái Khê

Cấn Hữu

2100.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

309

9

Trưng mầm non Thạch Thán

Thạch Thán

4200.0

Đất ao

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đang XD công trình

310

10

Nhà Văn hóa thôn Du Nghệ

Thị trấn Quốc Oai

724.0

Đất ao

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

311

11

Nhà Văn hóa thôn Ngô Sài

Thị trấn Quốc Oai

1075.9

Đất ao

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

312

12

Bãi chung chuyển rác

Thị trấn Quốc Oai

8794.0

Đất lúa hiệu quả thấp

Quyết định đầu tư ca UBND Huyện

Đã XD xong công trình

313

13

UBND Xã

Đồng Quang

922.0

Đất lúa

Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

314

14

Trường tiểu học Yên Nội

Đng Quang

 

Đất chuyên dùng

Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

315

15

Trường mầm non Trung tâm thôn Tình Lam

Đại Thành

3271.0

 

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 13/01/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

316

16

Trường Tiểu học Đại Thành

Đại Thành

1121.0

 

 

Đã XD xong công trình

317

17

Nghĩa địa thôn Tình Lam

Đại Thành

1359.0

 

 

Đã XD xong công trình

318

18

Nghĩa địa thôn Đại Tảo

Đại Thành

3696.0

 

 

Đã XD xong công trình

319

19

Nhà văn hóa thôn Phú Hạng

Tân Phú

907.0

HNK

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

320

20

Nhà văn hóa thôn Yên Quán

Tân Phú

1157.0

HNK

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

321

21

Nhà văn hóa thôn Hạ Hòa

Tân Phú

995.0

HNK

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

322

22

Trường mầm non Thị Nội 1

Tân Hòa

336.0

DCH

 

Đã XD xong công trình

323

23

Truờng mầm non Thị Nội 2

Tân Hòa

336.0

DCH

 

Đã XD xong công trình

324

24

Nhà văn hóa thôn Yên Thái

Tân Hòa

381.0

BCS

 

Đã XD xong công trình

325

25

Nhà văn hóa thôn Đồng Găng

Tân Hòa

400.0

BCS

 

Đã XD xong công trình

326

26

Nhà văn hóa thôn Thị Ngoại

Tân Hòa

465.0

BCS

 

Đã XD xong công trình

327

27

Nhà văn hóa CDC 1

Cộng Hòa

297.0

BCS

Quyết định số 02A/QĐ-UBND ngày 10/8/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

328

28

Nhà văn hóa CDC 4

Cộng Hòa

150.2

BCS

Quyết định số 02B/QĐ-UBND ngày 10/8/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

329

29

Nhà văn hóa CDC 3

Cộng Hòa

169.0

BCS

Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

330

30

UBND Xã CDC 2

Cộng Hòa

4654.0

Đất công

Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

331

31

Chợ Cổng Sy

Cộng Hòa

1272.6

Đất công

Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

332

32

Trạm y tế thôn Thế Trụ

Nghĩa Hương

202.0

Đất công

Quyết định số 7445/QĐ-UBND ngày 6/9/2008 của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

333

33

Nhà văn hóa thôn Làng Trên

Phú Mãn

138.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

334

34

Nhà văn hóa thôn Đồng Âm

Phú Mãn

185.0

Đt công

 

Đã XD xong công trình

335

35

Nhà văn hóa thôn Trán Voi

Phú Mãn

 

Đất công

 

Đã XD xong công trình

336

36

Nhà văn hóa thôn Đồng Vàng

Phú Mãn

145.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

337

37

Nhà văn hóa thôn Đồng Vỡ

Phú Mãn

140.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

338

38

Nhà văn hóa thôn Cổ Rùa

Phú Mãn

156.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

339

39

Trường mầm non thôn Trán Voi

Phú Mãn

287.0

 

 

Đã XD xong công trình

340

40

Trường mầm non thôn Đồng Vàng

Phú Mãn

196.0

 

 

Đã XD xong công trình

341

41

Trường mầm non thôn Đồng Âm

Phú Mãn

 

 

 

Đã XD xong công trình

342

42

Đường Quán Thủ

Tuyết Nghĩa

160.0

Đt lúa

 

Đang XD công trình

343

43

Đường thôn Đồng Âm

Tuyết Nghĩa

160.0

Đt lúa

 

Đang XD công trình

344

44

Đường Gò Sét

Tuyết Nghĩa

2075.0

Đt lúa

 

Đang XD công trình

345

45

Trường mầm non trung tâm

Tuyết Nghĩa

1286.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

346

46

UBND xã Đồng Giai ngoài

Tuyết Nghĩa

7445.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

347

47

Nhà văn hóa thôn Cổ Hiền

Tuyết Nghĩa

400.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

348

48

Nhà văn hóa thôn Độ Lân

Tuyết Nghĩa

251.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

349

49

Nhà văn hóa thôn Đại Đồng

Tuyết Nghĩa

1581.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

350

50

Nhà văn hóa thôn Đồng Sơn

Tuyết Nghĩa

569.0

Sân kho HTX

 

Đã XD xong công trình

351

51

Nhà văn hóa thôn Liên Trì

Tuyết Nghĩa

397.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

352

52

Nhà văn hóa thôn Muôn

Tuyết Nghĩa

805.0

Sân kho HTX

 

Đã XD xong công trình

353

53

Trường mầm non Cổ Hiền

Tuyết Nghĩa

1000.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

354

54

Nhà thi đấu đa năng

Tuyết Nghĩa

2000.0

Chuyên dùng

 

Đã XD xong công trình

355

55

Trường tiểu học, xóm 10 - khu 3

Phượng Cách

500.0

 

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

356

56

Trưng mầm non khu B, xóm 8 khu 2

Phượng Cách

500.0

 

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

357

57

Trường mầm non khu C

Phượng Cách

200.0

 

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đã XD xong công trình

358

58

Trạm y tế xã

Phượng Cách

200.0

 

Quyết định đầu tư của UBND Huyện

Đang XD công trình

359

59

Đường giao thông Miễu

Phượng Cách

3200.0

 

Quyết định đầu tư của UBND

Đang XD công trình

360

60

Đường giao thông liên xã

Phượng Cách

12000.0

 

Quyết định đầu tư của UBND

Đang XD công trình

361

61

Trạm điện khu 4

Phượng Cách

48.0

 

Quyết định đầu tư của UBND

Đã XD xong công trình

362

62

Công trình hoàn trả trường Tiểu hc và Nghĩa trang liệt sỹ

Ngọc Liêp

9640.0

Quỹ I

 

Đã XD xong công trình

363

63

Cải mương Đồng Vỡ

Ngọc Liêp

5025.4

Quỹ I

 

Đã XD xong công trình

364

64

Trạm bơm Liệp Mai

Ngọc Liêp

19147.0

Quỹ l

 

Đã XD xong công trình

365

65

Đường cầu chui Ngọc Phúc

Ngọc Liêp

1497.1

Quỹ l

 

Đã XD xong công trình

366

66

Đường liên thôn từ UBND Xã đến đồng Bụt

Ngọc Liêp

3389.7

Đất công

 

Đã XD xong công trình

367

67

Bờ bao ngăn lũ

Ngọc Liêp

514.4

Đất công

 

Đã XD xong công trình

368

68

Trường mầm non

Sài Sơn

3600.0

Đất công

 

Đã XD xong công trình

369

69

UBND Xã

Đông Yên

3.495.7

Đất công

 

Đang XD công trình

370

70

Nhà văn hóa thôn Đông Thượng

Đông Yên

1222.3

Quỹ II

 

Đã XD xong công trình

371

71

Trường tiểu học Đông Thượng

Đông Yên

2030.4

Quỹ II

 

Đã XD xong công trình

372

72

Trường tiểu học Yên Thái

Đông Yên

3114.9

 

 

Đang XD công trình

373

73

Đường 421B

Đông Yên

21131.7

Quỹ l

 

Đang XD công trình

374

74

Nhà văn hóa Đồng Bèn

Đông Xuân

300.0

Đất công

Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 31/8/2010

Đã XD xong công trình

375

75

Nhà văn hóa thôn Lập Thành

Đông Xuân

300.0

Đất công

Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Đã XD xong công trình

376

76