Công văn 1625/GSQL-GQ4 năm 2016 xác minh C/O mẫu D
Số hiệu: 1625/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1625/GSQL-GQ4
V/v xác minh trên C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
(Đ/c: Lô J1 -J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhn được công văn số 0811/PSV-CV ngày 8/11/2016 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu D số KL-201507-CCF-11969-T-072001 cấp ngày 31/7/2015 của Malaysia: Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 1042/GSQL-TH ngày 14/9/2015 trả lời Cục Hải quan TP Hải Phòng. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh và sẽ hướng dn cụ thể bng văn bản sau khi có trả lời từ cơ quan cấp C/O có liên quan của Malaysia.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, G
Q4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.