Công văn 1599/GSQL-GQ3 năm 2016 về giám sát hàng hóa của cửa hàng miễn thuế nội thành
Số hiệu: 1599/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1599/GSQL-GQ3
V/v giám sát hàng hóa của cửa hàng miễn thuế nội thành

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Ngày 28/10/2016, Cục Hải quan thành phố Đà Nng có công văn số 2699/HQĐNg-GSQL báo cáo về việc kiểm tra thực tế điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế của Công ty TNHH Nguyên Hào Quốc tế, để đảm bảo Công ty TNHH Nguyên Hào Quốc tế có thể triển khai hoạt động bán hàng miễn thuế, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Đ nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng làm việc với công ty để xác định địa điểm giao hàng trong khu cách ly, báo cáo phương án giám sát hàng hóa vận chuyển từ cửa hàng miễn thuế đến cửa khẩu xuất cảnh của khách hàng, giám sát việc đưa hàng hóa miễn thuế vào trong khu vực cách ly và báo cáo về Cục Giám sát quản lý trước ngày 21/11/2016.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nguyên Hào Quốc tế (đ/c: Tầng 15 tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) (để p/h);
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.