Công văn 1507/LĐTBXH-LĐTL vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1507/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1507/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng xếp lương doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1269/EVN-TCNS ngày 18/4/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tạm xếp hạng I đối với 09 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tạm vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo doanh nghiệp hạng I ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong công ty nhà nước đối với 09 Công ty Điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam có tên dưới đây cho đến khi có quy định chế độ tiền lương mới.

- Công ty Điện lực Tiền Giang

- Công ty Điện lực Bến Tre

- Công ty Điện lực Vĩnh Long

- Công ty Điện lực Cà Mau

- Công ty Điện lực Sóc Trăng

- Công ty Điện lực Bạc Liêu

- Công ty Điện lực Hậu Giang

- Công ty Điện lực Trà Vinh

- Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu;VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân