Công văn 1493/BNN-KH ý kiến về quy hoạch quặng phóng xạ
Số hiệu: 1493/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: 21/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1493/BNN-KH
V/v ý kiến về quy hoạch quặng phóng xạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp văn bản số 3949/BCT-CNNg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc góp ý nội dung Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch quặng phóng xạ, Bộ Nông nghiệp và PTNT có một số ý kiến như sau:

Để hình thành và phát triển công nghiệp khai thác chế biến quặng phóng xạ, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên trên là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Bộ Công Thương trình.

Theo báo cáo, đa số các điểm mỏ đều ở khu vực miền núi. Vì vậy, trong quá trình thực hiện quy hoạch, chuẩn bị và phân kỳ khai thác, chế biến cần thực hiện nghiêm túc theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan khác; chú ý đảm bảo đến phát triển kinh tế, xã hội các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi khai thác mỏ.

Để khai thác và chế biến quặng phóng xạ cần sử dụng rất nhiều nước. Lai Châu và Quảng Nam có trữ lượng quặng phóng xạ khá lớn lại ở trong vùng rất khó khăn về tài nguyên nước. Để quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến, sử dụng quặng phóng xạ có tính khả thi, đề nghị nghiên cứu kỹ hơn về khả năng cấp nước phục vụ cho công việc này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Bộ Công Thương tham khảo, hoàn thiện quy hoạch.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.