Công văn 14832/SYT-NVY năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
Số hiệu: 14832/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Cao Cương
Ngày ban hành: 17/09/2021 Ngày hiệu lực: 17/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14832/SYT-NVY
V/v: Xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã;
- Các bệnh viện trong và ngoài công lập;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế đề nghị:

1. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ trên các chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế và dựa trên tình hình dịch bệnh diễn biến tại địa phương, đơn vị nghiên cứu thực hiện các nội dung tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế đồng thời tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng, đặc biệt rà soát lấy mẫu 100% các đối tượng có các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác..., thực hiện rà soát đúng khu vực, đúng tần suất theo chỉ đạo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Thành phố, Sở Y tế, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu; tổng hợp báo cáo Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố).

2. Các bệnh viện trong và ngoài công lập quyết liệt thực hiện công tác giám sát đối với người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, người đến từ các vùng có dịch hoặc có các yếu tố dịch tễ nguy cơ khác khi tới khám, điều trị, làm việc tại đơn vị; nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại đơn vị theo quy định của Bộ Y tế và Thành phố.

3. Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội là đầu mối về chuyên môn, thực hiện hướng dẫn về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố; quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trong ngành thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo kết quả về Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, biểu dương kết quả thực hiện của các đơn vị.

4. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành các công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng, chống dịch; thành lập, triển khai các trạm y tế lưu động tại các xã phường, thị trấn có có nguy cơ rất cao; huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các lực lượng địa phương như: Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ trưởng dân phố/cụm dân cư, Trưởng thôn/xóm, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên; (để báo cáo)
- Bộ Y tế (để báo cáo)
- UBND TP; (để báo cáo)
- GĐ Sở Y tế; (để báo cáo)
- UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo)
- Lưu VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương