Công văn 13666/BGTVT-ATGT năm 2016 tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác của cầu dân sinh do Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu: 13666/BGTVT-ATGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13666/BGTVT-ATGT
V/v: tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, an toàn khai thác của cầu dân sinh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đối với cu dân sinh do địa phương quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực có cầu bị hỏng. Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm nâng cao điều kiện an toàn trong khai thác, bảo đảm an toàn giao thông tại các cầu dân sinh, Bộ Giao thông vận tải đề ngh:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai kiểm tra, rà soát các cầu dân sinh thuộc địa bàn quản lý; tiến hành duy tu, sửa chữa cầu khi có dấu hiệu hư hỏng gây mất an toàn giao thông; trường hợp phát hiện xe chở quá tải trọng cho phép tham gia giao thông trên cầu thì xử lý nghiêm theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Sở GTVT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
-
Lưu; VT, ATGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.