Công văn 11502/BTC-TCHQ năm 2017 xác định phạm vi khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng
Số hiệu: 11502/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: 29/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11502/BTC-TCHQ
V/v xác định phạm vi khu vực các cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 2361/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo bổ sung và đề nghị cho ý kiến về xác định phạm vi các cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng, Căn cứ Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và hồ sơ kèm bản đồ khảo sát khu vực cửa khẩu đã được Bộ chỉ huy Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Cục Hải quan và Các ngành chức năng của tỉnh Cao Bằng xác định. Bộ Tài chính nhất trí với phạm vi cắm biển báo phạm vi khu vực cửa khẩu tại cửa khẩu Tà Lùng, cửa khẩu Trà Lĩnh, cửa khẩu Sóc Giang theo đề xuất tại báo cáo số 2361/BC-UBND ngày 25/7/2017 nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

2. Về cửa khẩu Lý Vạn: Ngày 07/12/2016 Bộ Tài chính có công văn số 17405/BTC-TCHQ về việc xác định phạm vi các cửa khẩu thuộc tỉnh Cao Bằng, trong đó có ý kiến: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 26/9/2012 công nhận cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) - Thạc Long, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đưa cửa khẩu Lý Vạn vào danh sách xác định phạm vi khu vực cửa khẩu cùng với; cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang. Tuy nhiên, tại báo cáo đề xuất của UBND tỉnh Cao Bằng lần này chưa tiếp thu nội dung này; căn cứ Điều 12 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng đưa cửa khẩu Lý Vạn vào danh sách xác định phạm vi cửa khẩu để đảm bảo quản lý cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để báo cáo);
- Lựu: VT, TCHQ (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Điều 12. Thẩm quyền xác định phạm vi khu vực cửa khẩu

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) và báo cáo Chính phủ quyết định.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Ngoại vụ, Công Thương, Y tế, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới xác định phạm vi khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Xem nội dung VB