Công văn 1150/XNK-XXHH năm 2017 hướng dẫn cấp C/O EAV
Số hiệu: 1150/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/XNK-XXHH
V/v hướng dẫn cấp C/O EAV

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MAIVINA
(Số 3, ngách 2, ngõ 379 Lương Thế Vinh, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số công văn số 018/CV-MAIVINA ngày 01 tháng 8 năm 2017 và công văn số 019/CV-MAIVINA ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Công ty TNHH MAIVINA về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu EAV, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã trao đổi với Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc của C/O mẫu EAV. Tại công văn số 5654/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 8 năm 2017, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung liên quan đến C/O mẫu EAV, trong đó có nội dung về hình thức mẫu C/O, tờ khai bổ sung và việc khai báo tại ô số 3.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, hienttt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải