Công văn 11313/CT-TTHT năm 2016 về thời điểm xuất hóa đơn
Số hiệu: 11313/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11313/CT-TTHT
V/v: thời điểm xuất hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Mettler Toledo Việt Nam
Địa chỉ: 29A Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh
Mã số thuế: 0310392822

Trả lời văn thư ngày 20/09/2016 (văn thư bổ sung hồ sơ ngày 25/10/2016) của Công ty về thời điểm xuất hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên và trình bày của Công ty về việc thực hiện trọn gói dịch vụ cung cấp, lắp đặt máy móc thiết bị theo hợp đồng “Nâng cấp hệ thống cân thành phẩm dây chuyền của nhà máy” ngày 05/09/2016 ký với Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, ngày lập hóa đơn đối với dịch vụ Công ty thực hiện là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành cho khách hàng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr2;
- Lưu: VT, TTHT.

2324-31024/2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga