Công văn 11268/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá
Số hiệu: 11268/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11268/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.
(Đ/c: Phòng 2B, Tầng 15, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 9857/VPCP-KGVX ngày 16/11/2016 của Văn phòng Chính phủ chuyển Công văn số 2810/2016/GO/EUC ngày 28/10/2016 của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) về việc cập nhật việc phân loại mã HS đối với các sản phẩm Locacid, Eclaran 5 và Eryfluid. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại các mặt hàng “Locacid, Eclaran 5 và Eryfluid”, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 13741/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014, số 4860/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2016 gửi Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham).

2. Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;

Thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN 2012) đã được thống nhất trong các nước ASEAN theo Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới, Chú giải bắt buộc 1(e) của Chương 30 “Chương này không bao gồm: Các chế phẩm thuộc các nhóm từ 33.03 đến 33.07, ngay cả khi các chế phẩm đó có tính năng phòng bệnh hay chữa bệnh (This Chapter does not cover: Preparations of headings 33.03 to 33.07, even if they have therapeutic or prophylactic properties)” thì các mặt hàng kem trị mụn trứng cá: Eryfluid có chứa Erythromycine, dạng dung dịch được đóng trong lọ 30ml; Eclaran 5 có chứa Benzoyl Peroxid 5g/100g, dạng gel lỏng được đóng gói trong tuýp 45g; Locacid Cream có chứa Tretinoin, đóng gói trong tuýp 30g, do nhà sản xuất Pierre Fabre Medicament Production - Pháp sản xuất thuộc Danh mục dược phẩm do Bộ Y tế cấp dùng để chữa bệnh cũng bị loại trừ khỏi Chương 30 và thuộc Chương 33. Đồng thời mặt hàng kem trị mụn trứng cá đã được định danh tại Chương 33 của Danh mục Biểu thuế, hài hòa ASEAN (AHTN 2012), mã số 3304.99.20 - - - Anti-acne creams (Kem trị mụn trứng cá)”.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam biết và thực hiện.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái