Công văn 11159/BTC-TCHQ năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg
Số hiệu: 11159/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 21/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11159/BTC-TCHQ
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Trả lời công văn số 8138/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH SX và XK Nông sản Đakao liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 5003/TCHQ-GSQL ngày 27/7/2017 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg , theo đó:

“Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu:

Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Thông tư 38/2015/TT-BTC , theo đó, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan sau:

- Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất;

- Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

- Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.”

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn nêu trên, ngày 31/7/2017, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 1558/GSQL-GQ1 trả lời Công ty TNHH SX và XK nông sản Đakao (gửi kèm).

Kính chuyển Văn phòng Chính phủ để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (7b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai