Công văn 11155/TCHQ-TXNK năm 2016 về phân loại mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”
Số hiệu: 11155/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11155/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thực phẩm SABICO.
(số 51, đường 38, KDC Tân Quy Đông, Tân Phong, Q 7, TP HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08-CV/SA-HQ ngày 17/11/2016, 07-CV/SA-HQ ngày 18/10/2016, 06-CV/SA-HQ ngày 30/8/2016, 05-CV/SA-HQ ngày 18/7/2016 của Công ty cổ phn Thực phẩm SABICO đ nghị xem xét lại mã số HS cho mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính; căn cứ 6 Quy tắc tng quát để phân loại hàng hóa theo Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Danh mục HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 thì:

Quy tắc tổng quát 1 khẳng định rằng nội dung của hóm hàng và bất kỳ Chú giải Phần hoặc Chương có liên quan có giá trị tối cao và phải được xem xét trước tiên khi phân loại hàng hóa.

Nội dung nhóm 19.05 đã quy định “Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự.”

Chú giải pháp lý Chương 20 đã loại trừ “Các loại bánh và sản phm khác thuộc nhóm 19.05”.

Chú giải chi tiết nhóm 20.05 đã loại trừ “Các sản phm thực phẩm giòn thơm thuộc nhóm 19.05”

Chú giải chi tiết nhóm 19.05 đã giải thích cụ thể “Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác, thí dụ các sản phẩm được m từ loại bột nhào từ bột, bột thô hay bt mn khoai tây hoặc là bột ngô có thêm hn hp gồm: pho mát, mì chính và mui, được chiên du thc vt và ăn ngay được.”

Do đó, mặt hàng có tên khai báo “Khoai tây chiên Jacker” do Công ty c phần Thực phẩm SABICO nhập khẩu có kết quả phân tích “Chế phẩm thực phẩm giòn có hương vị, dạng miếng lát hình bầu dục đều nhau, trong thành phần gồm tinh bột khoai tây, muối, đường, hương vị và chất béo” không thuộc Chương 20 mà thuộc Chương 19, nhóm 19.05, mã số 1905.90.80 - - Các sản phẩm thực phẩm giòn có hương liệu khác. (áp dụng quy tắc 1 và 6).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL
-Đương (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh