Công văn 11092/TCHQ-TXNK năm 2016 về mã số mặt hàng thép hình
Số hiệu: 11092/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11092/TCHQ-TXNK
V/v mã số mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên.
(G4A, Khu phố 4, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 000409/2016/CV-TLH ngày 2/11/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đề nghị hướng dẫn mã số mặt hàng thép hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 128/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính.

Nhóm 72.28 gồm “các dạng thanh và que khác bằng thép hp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim”; phân nhóm 7228.70 chi tiết cho “các dạng góc, khuôn và hình”; mã số 7228.70.10 “chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn”.

Theo đó, mặt hàng thép hợp kim ở dạng góc, khuôn hoặc hình, chưa được gia công quá mức cán nóng thì được phân loại vào mã số 7228.70.10 không phân biệt thép đó theo tiêu chuẩn hay theo hình dạng chữ I, chữ H.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: V
T, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh