Công văn 11054/TCHQ-TXNK năm 2016 về mã số đối với mặt hàng hoa lốp
Số hiệu: 11054/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11054/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng hoa lốp

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam.
(Địa chỉ: Đường số 5 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12CV/KP ngày 12/10/2016 của Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam về mã số đối với mặt hàng hoa lốp tại Thông báo số 1555/TB-TCHQ ngày 01/03/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng Hoa lốp, hiện tại, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan. Sau khi nhận được ý kiến của các đơn vị, Tổng cục Hải quan sẽ trả lời cụ thể việc phân loại mặt hàng này.

Xin thông báo để Công ty TNHH Nhựa và cao su Kiến Phát Việt Nam biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh