Công văn 10862/TCHQ-TXNK năm 2016 về mã số mặt hàng nhôm
Số hiệu: 10862/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10862/TCHQ-TXNK
V/v mã số mặt hàng nhôm

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp.
(72 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 167/CV-TCKT ngày 4/11/2016 của Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp đề nghị hướng dẫn mã số mặt hàng nhôm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2016 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Hồ sơ của Công ty không mô tả rõ cấu tạo, thành phần, tính chất của sản phẩm nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở hướng dẫn mã số cụ thể.

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 76.07 thì ngoài việc cán nóng hoặc cán nguội, các sản phẩm thuộc phân nhóm 7607.11 có thể có thêm việc gia công hoặc xử lý bề mặt như sau:

(i) Xử lý nhiệt, như việc giảm ứng suất hoặc việc ủ. Quá trình xử lý này cũng loại bỏ các chất thải của chất bôi trơn máy cán.

(ii) Cắt mép, xẻ rãnh hoặc cắt thành hình chữ nhật (bao gồm cả hình vuông)... tức là chia dải rộng thành dải hẹp hơn.

(iii) Tách thành các tấm vật liệu dát mỏng nhiều lp. Công việc này là cần thiết khi hai hoặc nhiều cuộn lá mỏng được cán mỏng cùng một lúc trong suốt hành trình làm việc cuối cùng của máy cán.

(iv) Tẩy hoặc rửa hóa học. Đây là cách thông thường được thực hiện để loại bỏ dầu còn lại khi không có quá trình xử lý nhiệt.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung nêu trên, đối chiếu với sản phẩm thực tế nhập khẩu để phân loại đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Điều 16. Phân loại hàng hóa

1. Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa.

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc phân loại hàng hóa.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.