Công văn 103/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án khu dân cư Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 103/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Văn Dưỡng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về giấy phép xây dựng dự án khu dân cư Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
(Địa chỉ: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, 91 Nguyễn Hữu Cảnh,
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 74/CV/KA ngày 10/11/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp nhà liên kế thuộc dự án khu dân cư Bình Tân, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án khu dân cư Bình Tân tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (khu B) đã được Ủy ban nhân dân quận Bình Tân phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 14/3/2014. Theo Quyết định số 2477/QĐ-UBND này và văn bản số 74/CV/KA nêu trên thì khu nhà ở thấp tầng gồm nhà liên kế phố 112 căn, tầng cao xây dựng tối đa 4 tầng (không kể tầng lửng và tầng áp mái), tổng diện tích sàn xây dựng mỗi căn dưới 500 m2; các căn nhà liên kế được thiết kế theo phương án chung kết cấu móng và cột theo TCVN 9411:2012 và phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Do đó, các công trình nhà liên kế này thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

 

Điều 2. Giải thích từ ngữ
...

2. Công trình liền kề là công trình nằm sát nhà ở được xây dựng, có chung hoặc không có chung bộ phận kết cấu (móng, cột, tường, sàn, mái) với nhà ở được xây dựng.

Xem nội dung VB
Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng
...

2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
...

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

Xem nội dung VB