Công văn 10168/BGTVT-HTQT năm 2021 về vận chuyển vắc-xin Vero Cell của Sinopharm, Trung Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 10168/BGTVT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/09/2021 Ngày hiệu lực: 28/09/2021
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10168/BGTVT-HTQT
V/v vận chuyển vắc-xin Vero Cell của Sinopharm, Trung Quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được văn bản số 8104/BYT-KH-TC ngày 27/9/2021 của Bộ Y tế gửi Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tiến độ mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Sinopharm, Trung Quốc (văn bản kèm theo).

Tại văn bản nêu trên Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ “Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, xác định phương án vận chuyển vắc xin bằng đường hàng không và chỉ đạo hãng vận chuyển khẩn trương hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép bay với Tổng cục hàng không Trung Quốc trước ngày 01/10/2021 và bố trí máy bay vận chuyển vắc-xin về nước”.

Do đây là vấn đề quan trọng và cấp thiết, Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương làm việc ngay với các hãng hàng không để thực hiện các thủ xin cấp phép bay với Tổng cục hàng không Trung Quốc và vận chuyển lô vắc- xin nêu trên về Việt Nam theo thời gian đề nghị của Bộ Y tế, báo cáo kết quả tới Bộ GTVT.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Tài chính;
- Vụ Vận tải;
- Cục YTGTVT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.