Công văn 10131/VPCP-KGVX năm 2016 về tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
Số hiệu: 10131/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10131/VPCP-KGVX
V/v tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian qua, tình trạng đtrộm chất thải (phế thải xây dựng, chất thải hầm cầu, chất thải sinh hoạt và các chất thải khác), xả thải không qua xử lý, vứt xác súc vật ra môi trường, nhất là ra biển, các lưu vực sông, suối, kênh rạch, ao hồ diễn biến phức tạp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến đời sng và sức khỏe nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Công an:

Chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân (Cảnh sát môi trường) phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử phạt kịp thời và nghiêm minh các hành vi chôn, lấp, xả thải, đổ phế thải xây dựng, chất thải hầm cầu, chất thải sinh hoạt và các chất thải khác, vứt xác súc vật ra môi trường, nhất là ra biển và các lưu vực sông, suối, ao hồ, kênh rạch; khn trương điều tra, truy tố các hành vi tội phạm gây ô nhiễm môi trường.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp và lực lượng thanh tra chuyên ngành môi trường trong quản lý địa bàn, kiểm tra, điu tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm về chôn lấp, đổ, xả thải ra môi trường các loại chất thải nói trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Lực lượng Thanh tra môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát môi trường và Ủy ban nhân dân các địa phương, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật môi trường và tội phạm môi trường.

3. Ủy ban nhân dân các cấp theo thm quyền, phối hợp chặt chẽ với lực lượng thanh tra chuyên ngành, quản lý chặt chẽ địa bàn và các cơ sở sản xuất kinh doanh có xả thải ra môi trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường nêu trên theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng có liên quan, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: QP, NN&PTNT, TC, GTVT;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT);
- Cục Cảnh sát môi trường (Bộ CA);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, T
GĐ Cng TTĐT,
các Vụ: KTN, NC, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC.98

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.