Công văn 10080/VPCP-V.I năm 2016 về buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An
Số hiệu: 10080/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/11/2016 Ngày hiệu lực: 23/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10080/VPCP-V.I
V/v buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân t
nh Long An;
- Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

 

Về việc Công an tỉnh Long An bắt giữ 45.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu ngày 18 tháng 11 năm 2016, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo:

Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo Công an tỉnh Long An tập trung điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, các đầu nậu theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.