Công văn 10029/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công Dự án đầu tư đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Số hiệu: 10029/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10029/VPCP-KTN
V/v thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ thi công Dự án đầu tư đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- y ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

 

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nay Dự án đầu tư đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình (Dự án) đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong việc bàn giao mặt bằng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thủ tưng Chính phủ yêu cầu:

1. y ban nhân dân Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ Dự án.

2. Bộ Giao thông vận tải ch đạo Chủ đầu tư Dự án và các đơn vị liên quan phối hp chặt chẽ vi chính quyền địa phương trong việc bàn giao mặt bằng; khẩn trương tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Hợp đồng BOT đã ký.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, V.I, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.